Др сц. Милица Лукић

Dipl. farm. Milica Lukić

Звање: Ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Просторија: Сала 301, кула Б
Telefon: +381 11 3951 369
Fax: +381 11 3972-840
Email: mlukic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Др. Милица Лукић, ванредни професор, дипломирала је 2004. на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету. Докторске академске студије из Kозметологије у Београду уписала је школске 2007/08. године, а 2014. год. успешно је одбранила докторску дисертацију под називом „Формулациона истраживања дермокозметичких емулзија за влажење коже: концепт упоредне реолошке, текстурне и сензорне процене“.
Након дипломирања и завршеног једногодишњег стажа на Војномедицинској Академији положила је стручни испит и радила у апотеци.
На Kатедри за фармацеутску технологију и козметологију на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету запослена је од 2007. године у звањима: сарадник у настави (2007-2009. год), асистент (2009-2016. год) за ужу научну област Фармацеутска технологија, односно као доцент (2016-2021) и ванредни професор (2021-сада) за ужу научну област Kозметологија.
На Фармацеутском факултету др Милица Лукић учествује у реализацији наставе на: Интегрисаним академским студијама – студијски програм Фармација; Специјалистичким академским студијама – студијски програм Kозметологија; Докторским академским студијама – студијски програм Фармацеутске науке 2020, као и у раду Центра за козметологију и дермофармацију.
Од 2008 до краја 2010. године др Милица Лукић учествује, као сарадник на пројекту технолошког развоја под називом „Развој и карактеризација колоидних носача за антиинфламаторне лекове“ (ТР-19058), а од 2011. године на пројекту технолошког развоја „Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију“ (ТР-34031) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
У периоду од 2015-2016 учествује као сарадник у билатералном пројекту између Републике Србије и Савезне Републике Немачке под називом "Формулација микро-, нано- и емулзионих система без сурфактанта за слабо растворне лекове: развој и оптимизација еx виво и ин виво метода процене" (број решења 451-03-01766/2014-09/2), у периоду од 2017-2018 била је сарадник у билатералном пројекту између Републике Србије и Савезне Републике Немачке под називом „Биосурфактанти и биополисахариди/полимери који стварају филм као козметичке сировине и проспективни фармацеутски ексципијенси: формулација колоидних и филм-формирајућих система за испоруку активних супстанци“, (број решења 451-03-01413/2016-09/10).
Део свог истраживачког рада спровела је на Институту за фармацеутску технологију Еберхард Kарлс Универзитета у Тибингену кроз истраживачке посете које је реализовала 2011, 2017. и 2018. године.
Њен истраживачки интерес базиран је на истраживању и развоју дермокозметичких емулзионих носача (њихова физичко-хемијска и ин виво карактеризација), у оквиру чега ради на карактеризацији савремених биокомпатибилних и биоразградивих материјала, успостављању односа између инструменталних мерења и хумане процене, истраживањима примене постојећих техника у новим областима. Посебан аспект у њеном раду представљају (и) испитивања сензорних особина козметичких производа и (ии) испитивања ефикасности и безбедности дермокозметичких и фармацеутских препарата, односно (иии) развој метода и протокола који се са овим циљем могу користити.
Kао резултат досадашњег научноистраживачког рада, ванредни професор Милица Лукић је до сада била аутор или коаутор 4 поглавља у монографији међународног значаја, 37 радова у међународним часописима, 8 радова у националним часописима, 67 саопштења са међународних и националних скупова, као и 8 техничких решења.
Члан је Савеза Фармацеутских Удружења Србије (СФУС).  • Lukic M, Filipovic M, Pajic N, Lunter D, Bozic D,Savic S. Formulation of topical acidic products and acidification of the skin – Contribution of glycolic acid. International Journal of Cosmetic Science (2021). https://doi.org/10.1111/ics.12707 (IF 1.673;2019)
  • Lukic M, Pantelic I, Savic S. A comparison of Myribase and Doublebase gel: Does qualitative similarity of emollient products imply their direct interchangeability in everyday practice? Dermatologic Therapy (2020): e14020; https://doi.org/10.1111/dth.14020
  • Pantelić I, Lukić M, Gojgić-Cvijović G, Jakovljević D, Nikolić I, Lunter DJ, Daniels R, Savić S. Bacillus licheniformis levan as a functional biopolymer in topical drug dosage forms: From basic colloidal considerations to actual pharmaceutical application. European Journal of Pharmaceutical Sciences (2020) 142: 105109; doi: 10.1016/j.ejps.2019.105109.
  • Zhang Z, Lukic M, Savic S, Lunter DJ.Reinforcement of barrier function – skin repair formulations to deliver physiological lipids into skin. International Journal of Cosmetic Science (2018) 40: 494–501; DOI:10.1111/ics.12491.
  • Heck R, Lukić M, Savić S, Daniels R, Lunter D. Ex vivo skin permeation and penetration of nonivamide from and in vivo skin tolerability of film-forming formulations containing porous silica. European Journal of Pharmaceutical Sciences (2017) 106: 34-40; doi: 10.1016/j.ejps.2017.05.045.
  • Lukic M, Pantelic I, Savic S. An Overview of Novel Surfactants for Formulation of Cosmetics with Certain Emphasis on Acidic Active Substances. Tenside Surfactants Detergents 53 (2016) 7-19; doi: 10.3139/113.110405.
  • Lukic M, Pantelic I, Savic S. Emulsion systems: From stability concerns to sensory propertie.In: Pantelic I (ed). Alkyl Polyglucosides: From natural- origin surfactants to prospective delivery systems. Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2014; p. 73-105; doi: 10.1533/9781908818775.73
  • Lukic M, Pantelic I, Daniels R, Müller-Goyman C. C, Savic M, Savic S. Moisturizing emulsion systems based on the novel long-chain alkyl polyglucoside emulsifier: the contribution of thermoanalytical methods to the formulation development. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 111 (3) (2013): 2045-2057 doi: 10.1007/s10973-012-2263-0.
  • Lukic M, Jaksic I, Krstonosic V, Dokic LJ, Savic S. Effect of small change in oil phase composition on rheological and textural properties of w/o emulsion. Journal of Texture Studies 44 (2013) 34–44; doi:10.1111/j.1745-4603.2012.00363.x
  • Lukic M, Jaksic I, Krstonosic V, Cekic N, Savic S. A combined approach in characterization of an effective w/o hand cream: the influence of emollient on textural, sensorial and in vivo skin performance. International Journal of Cosmetic Science 34 (2) (2012): 140-149; doi: 10.1111/j.1468-2494.2011.00693.