Др сц. мед. биохем. Снежана Јовичић

Snežana Jovičić

Звање: асистент са докторатом

Организациона јединица: Катедра за медицинску биохемију
Просторија:

Телефон:+381 11 363 5491

Фаx:

Емаил: snezanaj@pharmacy.bg.ac.rs
 

CV


Снежана Јовичић је уписала дипломске основне студије на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, профил дипломирани фармацеут – медицински биохемичар, школске 1995/96. године, а дипломирала 01.02.2002. године са просечном оценом 9,24. Од 20.02.2002. године запослена је у Центру за поликлиничку лабораторијску дијагностику Института за медицинску биохемију Клиничког центра Србије. Именована је за Начелника Одељења у Клиници за кардиохирургију Центра за медицинску биохемију Клиничког центра Србије од 21.09.2012. Од школске 2009/2010. до 2012/2013. године ангажована је као хонорарни сарадник у настави на Катедри за медицинску биохемију Фармацеутског факултета у Београду. На редовној седници Изборног већа Фармацеутског факултета одржаној 20.06.2013. године изабрана мија. Ангажована је у практичној настави на Интегрисаним је у звање Асистента за ужу научну област Медицинска биохеакадемским студијама на предметима Клиничка хемија са молекуларном дијагностиком, Лабораторијска медицина заснована на доказима, Биохемијске методе у пренаталном скринингу, Лабораторијски менаџмент и управљање квалитетом, Лабораторијска дијагностика поремећаја хемостазе и Лабораторијска хематологија. Члан је Комисија за одбрану дипломских радова.

Уписала је специјалистичке студије за потребе здравства, студијски програм медицинска биохемија, на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду школске 2005/2006. године и положила специјалистички испит 26.12.2011. године са одличним успехом. На докторске студије из медицинске биохемије на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду пребачена је са магистарских последипломских студија школске 2006/2007. године. Докторску дисертацију под насловом „Факторска анализа и повезаностлипидних, инфламаторних, срчаних и бубрежних биомаркера са Ц-реактивним протеином у категоризацији кардиоваскуларног ризика“ одбранила је 27.08.2013. године. Докторске студије је завршила са просечном оценом 10,0.

У току основних студија била је стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка Министарства науке Републике Србије од школске 1997/1998. године до краја студија. У периоду 2006–2010. године била је члан Америчке асоцијације за клиничку хемију (ААЦЦ) захваљујући Gallwas Membership Grant награди. Члан је Друштва медицинских биохемичара Србије (ДМБС), где учествује у извођењу програма континуиране медицинске едукације, председник је Комитета за информатичку делатност и члан Комитета за спољашњу контролу квалитета. Члан је e-newsletter радне групе Међународне федерације за клиничку хемију (ИФЦЦ) и дописни члан радне групе „Patient Focused Laboratory Medicine“ Европске федерације за лабораторијску медицину (ЕФЛМ). Од септембра 2011. године ради и као технички уредник Journal of Medical Biochemistry, часописа који издаје DMBS. Члан је Скупштине Коморе биохемичара Србије од њеног оснивања.

Аутор је укупно 11 радова у међународним и националним часописима и 24 саопштења на међународним и скуповима од националног значаја штампаним у изводу.

  • Jovicic S, Ignjatovic S, Kangrga R, Beletic A, Mirkovic D, Majkic-Singh N. Comparison of three different methods for 25(OH)-vitamin D determination and vitamin D status in general population – Serbian experience. J Med Biochem 2012; 31(4):347–57.
  • Jovicic S, Ignjatovic S, Majkić-Singh N. Biochemistry and metabolism of vitamin D. J Med Biochem 2012; 31(4):309–15.
  • Jovicic S, Ignjatovic S, Dajak M, Kangrga R, Majkic-Singh N. Association of lipid and inflammatory markers with C-reactive protein in cardiovascular risk assessment for primary prevention. Clin Lab 2009;411–9.
  • Dajak M, Ignjatovic S, Jovicic S, Majkic-Singh N. The values of estimated glomerular filtration rate calculated with creatinine and cystatine C based equations in healthy adults. Clin Lab 2008;54:153–9.
  • Jovicic S, Ignjatovic S, Dajak M, Majkic-Singh N. Analytical performance and clinical efficacy for cardiovascular risk estimation of an Olympus immunoturbidimetric high-sensitivity C-reactive protein assay. Clin Chem Lab Med 2006;44(2):228–31.
  • Jovicic S, Ignjatovic S, Dajak M, Kangrga R, Majkic-Singh N. Reference interval for calculated iron-binding capacity using Olympus AU2700 analyzer. Jugoslov Med Biohem 2005;24:45–9.