Др сц. Евица Антонијевић Миљаковић

Farmaceutski fakultet

Звање: Асистент са докторатом
Организациона јединица: Катедра за токсикологију академик Данило Солдатовић
Просторија: А106 
Телефон: +381 113951 248
Фаx: +381 11 3972 840
Email: evicaa@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Евица Антонијевић је рођена1984. године. Основну школу „Бора Станковић“ и Четврту гимназију завршила је у Београду. На Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету дипломирала је 2010. године са просечном оценом 9,39 и оценом 10 на дипломском испиту. Докторске академске студије на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету, модул Токсикологија, уписала је академске 2011/12. године. По обављеном једногодишњем приправничком стажу за фармацеуте положила је стручни испит за дипломираног фармацеута 2011. године пред испитном комисијом Министарства здравља, Републике Србије. Школске 2013/14. године је завршила специјалистичке академске студије, студијски програм Токсиколошка процена ризика, на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету.

Запослена је као асистент за ужу научну област Токсиколошка хемија на Катедри за токсикологију „Академик Данило-Солдатовић“, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет, где  учествује у припреми и извођењу практичне наставе на интегрисаним академским студијама, као и практичне наставе на специјалистичким академским студијама Токсиколошка процена ризика.Од 2013. године члан је Комисије за библиотеку Фармацеуског факултета.

Учествује као сарадник на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (III46009). Учествује као сарадник на билатералном пројекту између Републике Србије и Републике Хрватске под називом „Процена ризика смеса контаминанта присутних у храни“. Учествовала је као сарадник на билатералном пројекту између Републике Србије и Републике Словеније под називом „Пробабилистичка процена ризика од уноса живе путем хране“(451-03-3095/2014-09/03).


  • Antonijevic E, Musilek K, Kuca K, Djukic-Cosic D, Vucinic, S, Antonijevic B. Therapeutic and reactivating efficacy of oximes K027 and K203 against a direct acetylcholinesterase inhibitor. NeuroToxicology 2016; 55:33-9.
  • Antonijevic E, Mandinic Z, Curcic M, Djukić-Cosic D, Milicevic N, Ivanovic M, Carevic M, Antonijevic B. “Borderline” fluorotic region in Serbia: correlations among fluoride in drinking water, biomarkers of exposure and dental fluorosis in schoolchildren. EnvironmentalGeochemistryandHealth, 2016; 38(3):885-96.
  • CurcicM, BuhaA, StankovicS, MilovanovicV, BulatZ, Djukic-Cosic D, Antonijevic E, Vucinic S, Matovic V, AntonijevicB. Interactions between cadmium and  decabrominated diphenyl ether on blood cells count in rats—Multiple factorial regression analysis. Toxicology, 2017; 376:120-5.