Др сц. Бојан Батинић

Farmaceutski fakultet

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за физиологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б105
Телефон: +381 11 3951-420
Факс: +381 11 3972-840
Email: bojanb@pharmacy.bg.ac.rs


Бојан Батинић је рођен 1981. у Београду где је похађао је Трећу беорградску гимназију. Дипломирао је 2009. на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду и на Катедри за фармакологију одбранио дипломски рад под називом „ГАБАА рецептори: структура и функција“. Докторске студије из фармакологије уписао је 2009. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду под менторством проф. др Мирослава Савића, а 2017. одбранио тезу под називом „Утицај модулације ГАБАА рецептора који садрже α5 подјединицу на промене понашања пацова пренатално изложених дејству липополисахарида“.

Приправнички стаж одрадио је 2009. у АУ Фарманеа, а 2010-2011. радио је као стручни сарадник у фармацеутским кућама Roche и MSD. Од 2011. године ради као истраживач на пројекту „Бихејвиорални ефекти понављане примене новосинтетисаних супстанци селективних за поједине подтипове бензодиазпинског места везивања ГАБАА рецептора: поређење са стандардним психофармаколошким лековима“ (бр. 175076) из основних истраживања у области медицине који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. У школској 2011/12 учествовао је у извођењу практичне наставе из предмета Основи фармацеутске биотехнологије. Од 2012. ради као сарадник у настави, а од 2013. као асистент на Катедри за физиологију у настави из предмета Физиологија 1, Физиологија 2 и Одабрана поглавља физиологије.

До сада је објавио 8 научних радова у часописима међународног значаја: 3 у часописима категорије М21, 4 рада категорије М22 и 1 рад категорије М23. Добитник је награда ECNP seminar award 2016 и ECNP travel award 2016.

Истраживачки интерес: анимални модели психијатријских обољења

.

  • Batinić B, Santrač A, Jančić I, Li G, Vidojević A, Marković B, Cook JM, Savić  MM. Positive modulation of α5 GABA(A) receptors in preadolescence prevents reduced locomotor response to amphetamine in adult female but not male rats prenatally exposed to lipopolysaccharide. Int J Dev Neurosci. 2017; 61: 31-39. doi: 10.1016/j.ijdevneu.2017.06.001.

  • Batinić B, Santrač A, Divović B, Timić T, Stanković T, Obradović ALj, Joksimović S, Savić MM. Lipopolysaccharide exposure during late embryogenesis results in diminished locomotor activity and amphetamine response in females and  spatial cognition impairment in males in adult, but not adolescent rat offspring. Behav Brain Res. 2016; 299:72-80.

  • Jelena Petrović, Dušanka Stanić, Gordana Dmitrašinović, Bosiljka Plećaš-Solarović,  Svetlana Ignjatović,  Bojan Batinić, Dejana Popović, Vesna Pešić. Magnesium Supplementation Diminishes Peripheral Blood Lymphocyte DNA Oxidative Damage in Athletes and Sedentary Young Man. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2016; Article ID 2019643, 7 pages.

  • Todosijević MN, Savić MM, Batinić BB, Marković BD, Gašperlin M, Ranđelović DV, Lukić MŽ, Savić SD. Biocompatible microemulsions of a model NSAID for skindelivery: A decisive role of surfactants in skin penetration/irritation profiles and pharmacokinetic performance. Int J Pharm. 2015; 496: 931-41.

  • Timić T, Joksimović S, Milić M, Divljaković J, Batinić B, Savić MM. Midazolam impairs acquisition and retrieval, but not consolidation of reference memory in the Morris water maze. Behav Brain Res. 2013; 241:198-205.

  • Kovačević J, Timić T, Tiruveedhula VV, Batinić B, Namjoshi OA, Milić M, Joksimović S, Cook JM, Savić MM. Duration of treatment and activation of α1-containing GABAA receptors variably affect the level of anxiety and seizure susceptibility after diazepam withdrawal in rats. Brain Res Bull. 2014; 104: 1-6.

  • Obradović ALj, Joksimović S, Poe MM, Ramerstorfer J, Varagic Z, Namjoshi O, Batinić B, Radulović T, Marković B, Roth BL, Sieghart W, Cook JM, Savić MM. Sh-I-048A, an in vitro non-selective super-agonist at the benzodiazepine site of GABAA receptors: the approximated activation of receptor subtypes may explain behavioral effects. Brain Res. 2014; 1554: 36-48.

  • Zogovic Dusanka, Pesic Vesna, Dmitrasinovic Gordana, Dajak Marijana M, Plecas Bosiljka A, Batinic Bojan A, Popovic Dejana, Ignjatovic Svetlana D. Pituitary-Gonadal, Pituitary-Adrenocortical Hormonesand IL-6 Levels Following Long-Term Magnesium Supplementation in Male Students. Journal of Medical Biochemistry 2014; 33: 291–298.