Каталог опреме

Погледајте Каталог опреме Фармацеутског факултета.

 

Апарати којима факултет располаже, а не налазе се у каталогу опреме:

Adrona SIA Апарат за генерисање ултрачисте воде Onsite+Bio

Ahura Scientific Портабл Рамански спектрометар

Beckman Coulter Биохемијски анализатор Olympus AU400

Beckman Coulter Хематолошки анализатор ACT DIFF

Beckman Coulter Имунохемијски анализатор Access 2

BMG Labtech SPECTROstar Nano UV-VIS спекрометар

BSI Fotometar 3000 Evolution

BÜCHI Labortechnik AG Ротациони вакуум упаривач R-100

Eppendorf Центрифуга са хлађењем 5424R

Eppendorf Центрифуга са хлађењем и грејањем 5702RH

ESCO CO2 инкубатор

Farmalabor Мешалица за прашкове

Farmalabor Optima Alluminium уређај за пуњење капсула

Fujifilm Мрачна комора са системом за детекцију флуоресценције и хемилуминисценције LAS 1000Plus

Gamlen D-series уређај за динамичку анализу компакције прашкова

Hettich Micro 200R Центрифуга

IZMENA Courage+Khazaka electronic GmbH Уређај за испитивање биофизичких параметра коже

Lafayette Instrument, Bussey-Saksida комора за тестирање пацова са екраном осетљивим на додир

Luminex Corporation Luminex 200 систем са PONENT 4.2. softverom

Martin Chist Вакуум концентратор RVC 2-18 CDplus

Milestone START D Микроталасна пећница SK-10T

Multiskan Читач за микротитар плоче

Olympus BX53-P Поларизациони микроскоп

Пумпа за транскардијалну перфузију

SAMIX ES500 Уређај за мешање получврстих препарата

Sintratec SLS 3D штампач

Stoelting Дигитални стереотаксични инструмент за пацове

Thermo Scientific CO2 инкубатор BB15

Thermo Scientific CORONA Детектор наелектрисања у аеросолу (CAD)

Thermo Scientific Hera freeze HFU 320 BV са LN2 контејнером

ThermoScientific Ламинарна комора MSC Advantage

Ultimaker 3 3D штампач

Waters Corporation UHPLC-MS-MS