Докторске дисертације на увид

На основу члана 24. Правилника о докторским академским студијама Универзитета у Београду – Фармацеутског факултета, стављају се на увид јавности извештаји са мишљењем Комисије за оцену и одбрану завршених докторских дисертација кандидата:

-          Дипл. фармацеут – медицинског биохемичара Даниеле Ардалић

-          Дипл. фармацеута Милице Лукић

-          Дипл. фармацеута Мирјане Марчетић

-          Дипл. молекуларног биолога и физиолога Јанчић Ивана

-          Дипл. хемичара Додевска Маргарите

-          Мр сци. Буфан Биљане

Извештаји са документацијом о завршеној докторској дисертацији се стављају на увид са роком за разматрање од 30 дана и сва заинтересована лица их могу погледати сваког радног дана у просторијама Одсека за наставу и студентска питања Факултета, Војводе Степе 450, у времену од 9 – 14 часова.