Dr sc. Sandra Vezmar Kovačević

Dr sc. Sandra Vezmar Kovačević

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B304
Telefon: +381 11 3951-347
Fax: +381 11 3972-840
Email: svezmar@pharmacy.bg.ac.rs


CV


Sandra Vezmar Kovačević je diplomirala 1999. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Po obavljenom stažiranju u Apotekarskoj ustanovi „Beograd“ rad je nastavila kao saradnik na Katedri za Farmaceutsku tehnologiju sa kozmetologijom (1999-2000). 2000. godine odlazi u Nemačku na doktorske studije iz Kliničke farmacije (Pharmazeutisches Institut, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn). U toku doktorskih studija bila je stipendista Nemačke nevladine službe za razmenu akademaca (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD, 2001-2005), asistent na Katedri za hemiju, predmet Analitička hemija (2001-2004) i asistent na Katedri za Kliničku farmaciju (2004-2005).

U okviru doktorskih studija istraživala je promene u folatnom i metil-transfernom ciklusu u cerebrospinalnoj tečnosti pedijatrijskih pacijenata obolelih od akutne limfoblastične leukemije i pacijenata sa primarnim limfomom u CNS koji su bili lečeni metotreksatom u visokim dozama. Cilj istraživanja je bio da se utvrde korelacije između biohemijskih promena i neurotoksičnosti, neželjenog dejstva metotreksata primenjenog u visokim dozama kako bi se u kliničkoj praksi mogla prevenirati neželjena dejstva leka.

Po odbrani doktorata 2005. godine vratila se u Srbiju gde je rad nastavila kao saradnik, a potom kao menadžer analitičkog tima, Marketing, Hemofarm AD.

Od zimskog semestra 2007. je asistent na Katedri za farmakokinetiku i kliničku farmaciju, 2009. godine je izabrana u zvanje docenta. Učestvuje u nastavi na predmetima: farmakokinetika, klinička farmacija i klinička farmakokinetika, u dodiplomskoj nastavi. Takođe, učestvuje u teorijskoj nastavi na akademskoj specijalizaciji iz Farmaceutske zdravstvene zaštite i doktorskim studijama iz Farmakokinetike i kliničke farmacije, Farmaceutskog fakulteta kao i akademskoj specijalizaciji iz Farmaceutske medicine i doktorskim studijama iz Medicinske farmakologije, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Recenzent je jednog pomoćnog udžbenika za dodiplomsku i poslediplomsku nastavu i učestvuje u recenziji naučnih radova za dva nacionalna i dva međunarodna časopisa.

Mentor je ili član komisije za 2 doktorska, 5 specijalističkih i više od 20 diplomskih radova.

Učestvovala je kao predavač u više od 10 kontinuiranih edukacija i seminara namenjenih farmaceutima i studentima farmacije.

Objavila je 26 radova od kojih 11 u međunarodnim časopisima kategorije M21-23 i 22 saopštenja štampana u izvodu na nacionalnim i međunarodnim skupovima.

Istraživački interes Sandre Vezmar obuhvata uže naučne oblasti Farmakokintika i Klinička farmacija.

Jezici: engleski, nemački, italijanski, švedski

  • Odalovic M, Vezmar Kovacevic S, Nordeng H, Ilic K, Sabo A, Tasic L. Predictors of the use of medications before and during pregnancy. Int J Clin Pharm. 2013;35(3):408-16.
  • Odalovic M, Vezmar Kovacevic S, Ilic K, Sabo A, Tasic L. Drug use before and during pregnancy in Serbia. Int J Clin Pharm. 2012;34(5):719-27.
  • Brzaković BB, Vezmar Kovačević SD, Vučićević KM, Miljković BR, Martinović ZJ, Pokrajac MV, Prostran MS. Impact of age, weight and concomitant treatment on lamotrigine pharmacokinetics. 2012;37(6):693-7.
  • Perić A, Toskić-Radojičić M, Dobrić S, Damjanov N, Miljković B, Antunović M, Vezmar S. Are COX-2 inhibitors preferable to combined NSAID and PPI in countries with moderate health service expenditures? J Eval Clin Pract. 2010;16(6):1090-5.
  • Ristić S, Miljković B, Vezmar S, Stanojević D. Are local clinical guidelines useful in promoting rational use of antibiotic prophylaxis in Caesarean delivery? Pharm World Sci. 2010;32(2):139-45.
  • Vezmar S, Miljkovic B, Vucicevic K, Timotijevic I, Prostran M, Todorovic Z, Pokrajac M. Pharmacokinetics and efficacy of fluvoxamine and amitriptyline in depression. J Pharmacol Sci. 2009;110:98-104.
  • Vezmar S, Schuesseler P, Becker A, Bode U, Jaehde U. Methotrexate-associated alterations of the folate and methyl-transfer pathway in the CSF of ALL patients with and without symptoms of neurotoxicity. Pediatr Blood Cancer. 2009; 52: 26-32.
  • Becker A., Vezmar S., Linnebank M., Pels H., Bode U., Schlegel U., Jaehde U. Marked elevation in homocysteine and homocysteine sulfinic acid in the cerebrospinal fluid of lymphoma patients receiving intensive treatment with methotrexate. Int J Clin Pharmacol Ther. 2007; 45(9):504-15.
  • Simon A., Besuden M., Vezmar S., Hasan C., Lampe D., Kreutzberg S., Glasmacher A., Bode U., Fleischhack G. Itraconazole prophylaxis in pediatric cancer patients receiving conventional chemotherapy or autologous stem cell transplants. Support Care Cancer. 2007; 15(2):213-20.
  • Vezmar S, Becker A, Bode U, Jaehde U. Biochemical and clinical aspects of methotrexate neurotoxicity, Chemotherapy 2003; 49: 92-104.