Dr sc. Zorica Bulat

Dr sc. Zorica Bulat

Zvanje: Redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za toksikologiju akademik Danilo Soldatović
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: objekat A, I sprat, lab. 105
Telefon: +381 11 3951-252
Fax: +381 11 3972-840
Email: zorica.bulat@pharmacy.bg.ac.rs
Zorica Plamenac Bulat rođena je 22. avgusta 1964. godine u Beogradu. Osnovnu školu i X beogradsku gimnaziju završila je u Beogradu. Na Farmaceutski fakultet u Beogradu upisana je 1983/84. godine, a diplomirala je 1990. godine sa prosečnom ocenom 9,14.

U Apotekarskoj ustanovi Beograd obavila je pripravnički staž i 1990/91. godine položila stručni ispit.

Poslediplomske studije iz Toksikološke hemije upisala je 1992/93. godine. 
Na radno mesto saradnika u Institutu za toksikološku hemiju, Farmaceutskog fakulteta, primljena je 02.03.1992. godine, a u zvanju asistenta-pripravnika za predmet Toksikološka hemija radi od novembra 1993. godine. Od 1997. godine radi kao asistent za predmete Toksikološka hemija i Kliničko-toksikološke analize.

Magistarski rad pod nazivom “Uticaj hroničnog trovanja kadmijumom na sadržaj cinka, bakra, gvožđa i magnezijuma u kunića” odbranila je 1997. godine.

Specijalistički rad pod nazivom “Određivanje metala u biološkom materijalu metodom PAAS: sadržaj bioelemenata cinka, bakra, gvožđa i magnezijuma u krvi i organima kunića u akutnom trovanju kadmijumom” odbranila je 2000. godine.

Član je komisija za odbranu diplomskih i specijalističkih radova iz Toksikološke hemije.

Zorica Plamenac Bulat je kao saradnik učestvovala u projektima Ministarstva nauke, tehnologije i razvoja, Republike Srbije:
1997.-1999. podprojekat „Interakcije teških metala i bioelemenata“
2002.-2005. projekat “Endogeni parametric izloženosti ksenobioticima; analitika, monitoring, profilaksa i terapija” (1432).

Član je Farmaceutskog društva Srbije, Sekcije za Toksikološku hemiju i Udruženja toksikologa Srbije.

Zorica Plamenac Bulat je objavila ukupno 52 radova i saopštenja.

Istraživački interes: Toksikologija metala: mehanizmi toksičnosti (interakcije toksičnih metala i bioelementa), mogućnost primene Mg i drugih bioelemenata u terapiji i profilaksi trovanja teškim metalima.

Jezici: engleski