Dr sc. Vladimir Savić

Dr sc. Vladimir Savić

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za organsku hemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: 1
Telefon: +381 11 3951-243
Fax: +381 11 3972-840
Emailvladimir.savic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Vladimir Savić je doktorirao na Školi hemije Univerziteta u Lidsu, Engleska 1994. godine.

Tokom 1996/1997 i 1999/2000 godine bio je na post-doktorskim studijama u Centru za molekulske inovacije, diverzitet i automatizovanu sintezu, pri Školi hemije Univerziteta u Lidsu.

Od 2000. godine radi kao glavni istraživač-vođa tima u kompaniji BioFocus Discovery Limited (Kejmbridž, Engleska), a 2005. se vraća u zemlju i preuzima mesto docenta na Katedri za organsku hemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

Naučno-istraživački interes Vladimira Savića je u oblasti organske sinteze i medicinske hemije.
  • G. Tasic, M. Simic, S. Popovic, S. Husinec, V. Maslak, V. Savic Indirect N-vinylation of indoles via isomerisation of N-allyl derivatives. Synthesis of (±)-debromoarborescidine B Tetrahedron Lett. 2013, 54, 4536-4539.
  • V. Savic Abyssomicins – Isolation, Properties and Synthesis Stud. Nat. Prod. Chem. 2013, 40, 133-172.
  • J. Randjelovic, S. Eric, V. SavicComputational study and peptide inhibitors design 5 for the CDK9 – cyclin T1complex J. Mol. Model. 2013, 19, 1711-1725.
  • S. Husinec, M. Petkovic, V. Savic, M. Simic Synthesis of Allyl Acetates via Palladium Catalysed Functionalisation of Allenes and 1,3-Dienes Synthesis, 2012, 399-408.
  • S.Eric, S. Ke, T. Barata, T. Solmajer, J. Antic Stankovic, Z. Juranic, V. Savic, M. Zloh Target fishing and docking studies of the novel derivatives of aryl-aminopyridines with potential anticancer activity Biorg. Med. Chem. 2012, 20, 5220-5228.
  • S.Husinec, V.Savic, M.Simic, V.Tesevic, D.Vidovic Annulations of isoquinoline and carboline ring systems: synthesis of 8-oxoprotoberberine derivatives Tetrahedron Lett. 2011, 52, 2733
  • S.Husinec, R.Markovic, M.Petkovic, V.Nasufovic, V.Savic A base promoted cyclisation of N-propargyl aminopyridines. Synthesis of imidazo[1,2-a]pyridine derivatives. Org.Lett. 2011, 13, 2286.
  • Suren Husinec, Milka Jadranin, Rade Markovic, Milos Petkovic, Vladimir Savic, Nina Todorovic Palladium Catalysed Synthesis of Allyl Acetates From Allenes Tetrahedron Lett. 2010, 51, 4066-4068.