Dr sc. Violeta Dopsaj

Dr sc. Violeta Dopsaj

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za medicinsku biohemijuKatedra za medicinsku biohemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija
Telefon: +381 11 3951-399
Fax: +381 11 3972-840
Emailvioleta.dopsaj@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Violeta Dopsaj je diplomirala 1981. g na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Magistarski rad pod naslovom “Određivanje koncentracije laktata kao pokazatelja anaerobne sposobnosti sportista” odbranila je 1987.g. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Određivanje citokina u najranijim stadijumima razvoja oocita i embriona u postupku in vitro fertilizacije” odbranila je 1999. g. na Farmacetskom fakultetu u Beogradu.

Od marta 1987. g. zaposlena je u Institutu za Medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije, a od 1992. g. nalazi se na mestu načelnika Odeljenja za laboratorijsku hematologiju i hemostazu u Centru za polikliničku dijagnostiku. Specijalizaciju iz Medicinske biohemije završila je 1991. g. a subspecijalizaciju iz Kliničke imunohemije 3.2.2003. g.

Učestvuje u izvođenju teorijkse i praktične nastave na predmetima klinička hemija i medicinska biohemija za smer medicinski biohemičar, doktorskih i specijalističkih studija iz medicinske biohemije. Član je komisije za odbranu specijalističkih radova.

Od 1991. godine učestvuje u projektima Ministarstva nauke, tehnologije i razvoja, Republike Srbije, kao i u tekućem projektu (2005-2010) Ministarstva nauke Republike Srbije.

Oblasti istraživanja i interesovanja: medicinska biohemija, klinička biohemija, klinička imunohemija, laboratorijska hematologija i hemostaza, biohemija sporta.

U okviru kontinuirane edukacije učestvovala je kao predavač na 5 kurseva kontinuirane edukacije: 3 kursa na Farmaceutskom fakultetu i 2 kursa na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Pored toga, organizovala je 2 kursa kontinuirane edukacije na Farmaceutskom fakultetu: Antikoagulantna terapija-klinički i laboratorijski aspekti (2005. g) i Osnove laboratorijske dijagnostike i lečenja anemije (2006. g) sa kojih su publikovane monografije pod istim naslovima.

Objavila je ukupno 72 rada i saopštenja, 2 monografije, koautor na udžbeniku Laboratorijska hematologija i recenzent na udžbeniku Medicinska biohemija. Član je Republičke komisije za medicinsku i kliničku biohemiju pri Minstarstvu zdravlja Republike Srbije, Komisije za zdravstvene tehnologije u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, i Programskog saveta Centra za kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta.
  • Antunović P, Marisavljević D, Kraguljac N, Jelušić V. Severe hypercalcemia and extensive osteolytic lesions in adult patient with T cell acute lymphoblastic leukemia. Medical oncology 1998; 15: 58-60
  • Jelušić V, Ljubić A, Veljković M, Majkić-Singh N. Pro-inflamatory cytokines in follicular fluid during IVF. Human reproduction 2000; 15: 140-1.
  • Jelušić V, Ljubić A, Veljković M, Majkić-Singh N. Cytokines in follicular fluid of women undergoing in vitro fertilization. Jug Med Biohem 2000; 19 (2): 87-93.
  • Dopsaj V. Značaj solubilnog transferinskog receptora u laboratorijskoj dijagnostici statusa gvožđa u organizmu. Arh farm 2002; 3: 257-64.
  • Šumarac Z, Dopsaj V, Tulić I, Dajak M,  Vukosavljević D, Jovičić S, Majkić-Singh N. The effect of hormonal therapy on hemostatic parameters in in vitro fertilization. Jugoslov Med Biohem 2004; 23 (1); 37-42.