Slavica Kojić

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za materijalne i finansijske poslove
Radno mesto: Knjigovođa osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala i fakturista
Telefon: +381 11 3951-298
Email: skojic@pharmacy.bg.ac.rs