Jovanka Blagojević

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za farmakologiju
Radno mesto: Manipulativni radnik
Telefon: +381 11 3951-276
Email: jovanka.blagojevic@pharmacy.bg.ac.rs