Zoran Krivošija

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za održavanje objekta

Radno mesto: stručnotehnički saradnik

Telefon: +381 11 3951 227

e-mail: zoran.krivosija@pharmacy.bg.ac.rs