Zoran Jakovljević

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za materijalne i finansijske poslove
Radno mesto: referent nabavke
Telefon: +381 11 3951-298
Email: