Dr sc. Milkica Crevar Sakač

Farmaceutski fakultet

Zvanje: Docent
Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku hemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: Objekat B, 309
Telefon: +381 11 3951-335
Fax: +381 11 3972-840
Email: milkica@pharmacy.bg.ac.rs
URL:


Milkica Crevar je rođena 26.aprila 1981. godine u Karlovcu u Republici Hrvatskoj.

Diplomirala je 2005. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Od marta 2005. godine je zaposlena u Institutu za farmaceutsku hemiju i analitiku lekova, gde učestvuje u realizaciji praktične nastave dodiplomskih studija u okviru predmeta Farmaceutska hemija 1, Farmaceutska hemija 2 i Farmaceutske hemija 3.

Student je doktorskih studija iz Farmaceutske hemije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Zorice Vujić.

Od 2005. godine učestvuje kao istraživač u projektu Ministarstva nauke Republike Srbije.

Učestvovala je sa jednim saopštenjem na IV Kongresu farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem. U septembru 2007. sa jednim saopštenjem učestvovala je i na IV kongresu farmaceuta Makedonije sa međunarodnim učešćem na Ohridu, u Makedoniji. Ima objavljen jedan rad u Arhivu za farmaciju Republike Srbije.

Istraživački interes: Farmaceutska-medicinska hemija i strukturna analiza. Ispitivanje nečistoća i metabolizma lekovitih supstanci u biološkom materijalu, in vivo i in vitro uz upotrebu različitih tehnika (HPLC,TLC…). Posebno interesovanje za metabolizam statina.

Jezici: engleski

Save

Save

Save