Dr sc. Bojan Čalija

Dipl. farm. Bojan Čalija

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: Objekat B, 309
Telefon: +381 11 3951-363
Fax: +381 11 3972-840
Email: bojan.calija@pharmacy.bg.ac.rs

CV

                                                              


Bojan Čalija rođen je 1982. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Trebinju. Diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu 2007. godine sa prosečnom ocenom 9,32.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Funkcionalnost hitozana u formulaciji alginat-hitozan mikročestica kao nosača za nesteroidne antiinflamatorne lekove“ odbranio je na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu 2013. godine.

Akademsku specijalizaciju iz Industrijske farmacije završio je 2015. godine.

U 2009. kao stipendista Službe nemačke akademske razmene (DAAD) boravio je na Katedri za Farmaceutsku tehnologiju Tehnološkog Univerziteta Carolo-Wilhelmina u Braunschweig-u u okviru specijalnog programa za Srbiju: „Istraživačko iskustvo u Nemačkoj za studente i diplomce iz Srbije“.

Od 2007. godine do danas zaposlen je na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, u zvanjima: saradnik u nastavi (2007−2008. god.), asistent (2008-2014. god.), docent (2014-2019. god.) i vanredni profesor (od 2019. god.) za užu naučnu oblast Farmaceutska tehnologija na Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju. Učestvuje u izvođenju praktične i teorijske nastave na integrisanim akademskim studijama (predmeti Farmaceutska tehnologija 1, Farmaceutska tehnologija 2, Industrijska farmacija i Savremeni farmaceutski oblici), doktorskim akademskim studijama iz Farmaceutske tehnologije i specijalističkim akademskim studijama iz Industrijske farmacije i Puštanje leka u promet.

Od 2008. do 2010. godine učestvovao je kao saradnik na projektu tehnološkog razvoja pod nazivom „Razvoj i karakterizacija koloidnih nosača za antiinflamatorne lekove“ (TR-19058), a od 2011. do 2019. godine na projektu tehnološkog razvoja „Razvoj mikro- i nanosistema kao nosača za lekove sa antiinflamatornim delovanjem i metoda za njihovu karakterizaciju“ (TR-34031) i projektu osnovnih istraživanja „Razvoj molekula sa antiinflamatornim i kardioprotektivnim dejstvom: strukturne modifikacije, modelovanje, fizičkohemijska karakterizacija i formulaciona ispitivanja“ (OI-172041) Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Od 2010. do 2012. učestvovao je u Tempus projektu „Postgraduate Qualification in Pharmacy - The Way Forward“.

Autor je i koautor preko 130 publikacija u međunarodnim i nacionalnim časopisima, poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, predavanja po pozivu sa međunarodnih i nacionalnih skupova, saopštenja na međunarodnim i nacionalnim skupovima. Urednik je jedne monografije međunarodnog značaja i koautor 2 tehnička rešenja. Koautor je jednog praktikuma, jedne radne sveske i jednog multimedijalnog priručnika. Recenzent je u više od 25 međunarodnih časopisa i član uredništva časopisa Drug Development & Registration Journal. 

Od 2019. godine Bojan Čalija je član Stručnog odbora za kontinuiranu edukaciju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije. Član je inicijativnog odbora Sekcije za farmaceutske nauke Saveza Farmaceutskih udruženja Srbije i Centra za industrijsku farmaciju Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakultetaOd 2013. godine član je Redakcije sajta Farmaceutskog fakulteta. 


 • Čalija B, Milić J, Milašinović N, Daković A, Trifković K, Stojanović J, Krajišnik D. Functionality of chitosan- halloysite nanocomposite films for sustained delivery of antibiotics: the effect of chitosan molar mass. 2020; 137(8), 48406; doi: 10.1002/app.48406
 • Čalija B (Editor). Microsized and Nanosized Carriers for Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: Potential benefits and challenges. Elsevier, Cambridge, MA, USA. 2017. (ISBN: 
  9780128040171). pp. 1-272.
 • Janićijević J, Milić J, Čalija B, Micov A, Stepanović-Petrović R, Tomić M, Daković A, Dobrićić V, Nedić Vasiljević B, Krajišnik D. Potentiation of ibuprofen antihyperalgesic effect using inorganically functionalized diatomite. J. Mater. Chem. B, 2018; doi:10.1039/C8TB01376D
 • Djekic L, Krajisnik D, Micic Z, Čalija B. Formulation and physicochemical characterization of hydrogels with 18β-glycyrrhetinic acid/phospholipid complex phytosomes. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2016; 35: 81-90 (doi:10.1016/j.jddst.2016.06.008)
 • Milašinović N, Čalija B, Vidović B, Crevar Sakač M, Vujić Z, Knežević-Jugović Z. Sustained release of α-lipoic acid from chitosan microbeads synthetized by inverse emulsion method. J Taiwan Inst Chem E. 2016; 60:106-112 (doi:10.1016/j.jtice.2015.10.037).
 • Janićijević J, Krajišnik D, Čalija B, Nedić Vasiljević B, Dobričić V, Daković A,  Antonijević M, Milić J. Modified local diatomite as potential functional drug carrier - a model study for diclofenac sodium. Int. J. Pharm. 2015; 496(2):466-474 (doi: 10.1016/j.ijpharm.2015.10.047).
 • Čalija B, Savić S, Krajišnik D, Daniels R, Vučen S, Marković B, Milić J. pH-sensitive polyelectrolyte films derived from submicron chitosan/Eudragit® L 100-55 complexes: physicochemical characterization and in vitro drug release. J. Appl. Polym. Sci. 2015; doi: 10.1002/app.42583.
 • Čalija B, Cekić N, Savić S, Daniels R, Marković B, Milić J. pH-sensitive microparticles for oral drug delivery based on alginate/oligochitosan/Eudragit® L100-55 "sandwich" polyelectrolyte complex. Colloid. Surface B. 2013; 110:395-402; doi: 10.1016/j.colsurfb.2013.05.016.
 • Janićijević J, Krajišnik D, Čalija B, Dobričić V, Daković A, Krstić J, Marković M, Milić J. Inorganically modified diatomite as a potential prolonged-release drug carrier. Mat. Sci. Eng. C-Bio. S. 2014; 42:412-420; doi: 10.1016/j.msec.2014.05.052
 • Čalija B, Milić J, Cekić N, Krajišnik D, Daniels R, Savić S. Chitosan oligosaccharide as prospective crosslinking agent for naproxen-loaded Ca-alginate microparticles with improved pH-sensitivity. Drug. Dev. Ind. Pharm. 2013; 39(1):77-88; doi: 10.3109/03639045.2012.658813
 • Čalija B, Cekić N, Savić S, Krajišnik D, Daniels R, Milić J. An investigation of formulation factors affecting feasibility of alginate-chitosan microparticles for oral delivery of naproxen. Arch. Pharm. Res. 2011; 34(6):919-929; doi: 10.1007/s12272-011-0609-y.