Mr ph Dušan Ružić

Zvanje: asistent
Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku hemiju

Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: 207
Telefon: +381 11 3951-259
Fax: +381 11 397-43-49
Email: dusan.ruzic@pharmacy.bg.ac.rs


Dušan Ružić je rođen 29. juna 1990. u Čačku. Diplomirao je na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2014. godine (prosečna ocena 9,82). Diplomski rad odbranio je na Katedri za organsku hemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu (pod mentorstvom Prof. dr Vladimira Savića) i stekao zvanje magistra farmacije. Nagrađen je godišnjom nagradom „Profesor dr Ivan Berkeš“ za najboljeg studenta farmacije (generacija 2009-2014).

Doktorske akademske studije iz farmaceutske hemije upisao je školske 2014/15 na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu i u završnoj je fazi izrade doktorske disertacije (mentor Prof. dr Katarina Nikolić). Od marta 2015. godine bio je zaposlen kao istraživač pripravnik, zatim kao istraživač saradnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Od decembra 2019. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za farmaceutsku hemiju.

Dušan Ružić je učestvovao na međunarodnom COST EpiChemBio projektu (CM1406). U okviru EpiChemBio akcije, odradio je eksperimentalni deo doktorske disertacije (period od 2016-2018. godine) u laboratoriji za hemijsku biologiju, Univerzitet East Anglia, Norwich, Velika Britanija (u laboratoriji Prof. dr A. Ganesana). U novembru 2018. godine je dobio istaživački grant od EpiChemBio COST projekta za jednomesečnu obuku u laboratoriji za visokopropusni skrining i razvoj in vitro enzimskih i ćelijskih testova na Fraunhofer IME ScreeningPort Institutu, Hamburg, Nemačka. Istraživački interes Dušana Ružića je farmaceutsko-medicinska hemija, organske sinteze i hemijska biologija epigenetičkih modulatora (inhibitora histon deacetilaza). Član je Epigenetskog kancerskog društva (CES), Srpskog društva istraživača raka (SDIR) i Američkog udruženja za istraživanje raka (AACR).