Mag. farm. Ana Dobrosavljević

Farmaceutski fakultet

Zvanjeasistent
Organizaciona jedinica: Katedra za fiziologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B3105
Telefon: +381 11 3951-420
Fax: +381 11 3972-840
Email: ana.dobrosavljevic@pharmacy.bg.ac.rs
CV


Ana Ivanović je rođena 1989. godine u Petrovcu na Mlavi, gde je završila osnovnu i srednju školu. Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar, upisala je školske 2008/2009. i diplomirala 2015. godine. Doktorske studije, modul Farmakologija, upisala je školske 2017/2018. godine.

Tokom 2015/2016 godine, obavila pripravnički staž u Centru za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije, nakon čega je položila stručni ispit. Tokom 2016/2017 godine, radila u biohemijskoj laboratoriji AqualabPlus. Od septembra 2017. godine kao saradnik u nastavi na Katedri za fiziologiju učestvuje u pripremi i izvođenju praktične nastave iz predmeta Fiziologija 1, Fiziologija 2, Odabrana poglavlja fiziologije. Od aprila 2018. godine, na Katedri za fiziologiju izabrana je u zvanje asistenta.

Istraživački interes: preklinički modeli depresije; ketamin

Jezici: engleski, francuski.

  •