Projekti

Projekti koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na kojima trenutno učestvuju zaposleni na Katedri, a rukovodioci projekata su nastavnici Farmaceutskog fakulteta.

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac

Saradnici na projektu (zaposleni na Katedri)

Realizatori  projekta

 

172009

Kompjutersko dizajniranje, sinteza i biološka evaluacija novih heterocikličnih jedinjenja kao selektivnih inhibitora tumorogeneze

dr Vladimir Savić

dr Zorana Tokić Vujošević, dr milena Simić, Miloš Petković

Farmaceutski fakultet u Beogradu, Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju u Beogradu

172041

Razvoj molekula sa antiinflamatornim i kardioprotektivnim dejstvom: strukturne modifikacije, modelovanje, fizičko-hemijska karakterizacija i formulaciona ispitivanja

dr Sote Vladimirov

dr. Sanda Dilber, dr Vladimir Savic

Farmaceutski fakultet u Beogradu

Ostali projekti koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na kojima učestvuju zaposleni na Katedri.

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac

Saradnici na projektu (zaposleni na Katedri)

Realizatori  projekta

172002

Dizajn, sinteza i ispitivanje nanomolekulskih mašina na bazi fulerena

dr Dragana Milić

dr Zorana Tokić Vujošević

Hemijski fakultet u Beogradu