Projekti

Projekti koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na kojima trenutno učestvuju zaposleni na Katedri, a rukovodioci projekata su nastavnici Farmaceutskog fakulteta.

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac

Saradnici na projektu (zaposleni na Katedri)

Realizatori  projekta

172033

 

Sinteza, kvantitativni odnosi između strukture i dejstva, fizičko-hemijska karakterizacija i analiza farmakološki aktivnih supstanci

Prof. dr Danica Agbaba

Prof. dr Mira Čakar

Prof. dr Gordana Popović

Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ostali projekti koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na kojima učestvuju zaposleni na Katedri.

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac

Saradnici na projektu (zaposleni na Katedri)

Nosilac projekta

172014

 

Dizajniranje, sinteza, karakterizacija i procena praktične primene koordinacionih i organometalnih jedinjenja

Katalin Meszaros- Szecsenyi

Doc. dr Slađana Tanasković

Prirodno-matematički fakultet,  Univerzitet u Novom Sadu