IN MEMORIAM

Profesorka Milena Pokrajac je ceo profesionalni vek provela na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na kome je i birana u sva akademska zvanja od asistenta pripravnika do redovnog profesora.  U toku bogate akademske karijere usavršavala se i imala veći broj studijskih boravaka van naše zemlje (kao stipendista  Britanskog fonda i Republičke zajednice nauke Srbije u Chelsea College, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, gde je sprovela istraživanja u okviru doktorske disertacije; a potom Gainesville College of Pharmacy, University of Florida, SAD; Center for Bio-Pharmaceutical Sciences, Leiden University, Holandija, College of Pharmacy and Nutrition, University of Saskatchewan, Sasskatoon, Kanada).   

Akademska i istraživačka dostignuća profesorke Milene Pokrajac su ostavila značajan trag u obrazovanju generacija studenata farmacije i naučnoj zajednici. Profesorka Pokrajac je uvela predmet Farmakokinetika u studijski program farmaceuta i tako omogućila sticanje znanja i unapređenje kompetencija farmaceuta u ovoj, za farmaceute, veoma značajnoj oblasti. Zahvaljujući profesorki, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu ima matičnost za naučnu oblast farmakokinetika. Profesorka Pokrajac je bila osnivač Instituta za farmakokinetiku na Farmaceutskom fakultetu i dugogodišnji upravnik Instituta. Autor je prvog udžbenika Farmakokinetika na srpskom jeziku. Zahvaljujući zalaganju profesorke Pokrajac uvedena je specijalizacija iz Kliničke farmacije za zdravstvene radnike na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Profesorka Pokrajac je rukovodila magistarskim, doktorskim i specijalističkim studijama do odlaska u penziju (2009. godina). Sarađivala je sa mnogim institutima, klinikama Medicinskog fakulteta u Beogradu i farmaceutskom industrijom čiji je bila konsultant. Objavila je oko 200 naučnih i stručnih radova i saopštenja iz oblasti farmakokinetike, kliničke farmakokinetike, bioanalitike, metabolizma lekova, ispitivanja biološke raspoloživosti/biološke ekvivalentnosti lekova i bila predavač na većem broju međunarodnih i nacionalnih kongresa, simpozijuma, konferencija.

Pored brojnih aktivnosti na Farmaceutskom fakultetu, profesorka Pokrajac je više godina učestvovala u radu Farmaceutskog društva Srbije, Društva farmakologa Srbije, Naučnog društva Srbije. Profesorka Pokrajac je bila član Savezne Komisije za lekove, Komisije za lekove Republike Srpske, Komisije za klinička ispitivanja lekova Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) i ekspert ALIMS za procenu kliničke dokumentacije.

Profesorka Milena Pokrajac je preminula 19.10.2020. godine posle duge bolesti.

Bila je i ostala primer istrajnosti i posvećenosti u razvoju naše profesije po čemu će ostati upamćena.

Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju