Opšte informacije

Šef katedreVanredni profesor dr sc. Vesna Pešić

Na Katedri za fiziologiju se obavljaju:

  • Integrisane akademske studije prema studijskom programu akreditovanom 2013. godine u okviru predmeta:
ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
F1O2 Funkcionalna morfologija čoveka I TM O 45+30 5 farmacija
F1O8 Fiziologija 1 II TM O 45+30 5 farmacija
F2O1 Fiziologija 2 III TM O 45+15 5 farmacija
F2I1 Odabrana poglavlja fiziologije IV TM IB 30+15 3 farmacija
B1O2 Funkcionalna morfologija čoveka I АO O 45+30 5 farmacija-medicinska biohemija
B1O8 Fiziologija1 II TM O 45+30 5 farmacija-medicinska biohemija
B2O1 Fiziologija 2 III TM O 45+15 5 farmacija-medicinska biohemija
B2I2 Odabrana poglavlja fiziologije IV TM IB 30+15 3 farmacija-medicinska biohemija

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

Naučna aktivnost Katedre uključuje istraživanja iz neuroendokrinologije i bazična istraživanja u neuronaukama, prevashodno na modelu hroničnog stresa i depresije ali i farmakogenomska ispitivanja lekova koji se primenjuju u poremećajima raspoloženja i neurološkim poremećajima.

U svojim istraživanjima nastavnici i saradnici Katedre ostvaruju saradnju sa sledećim institucijama:

  • Karolinska Institut, Švedska – Sekcija za farmakogenomiku
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Tel Avivu, Izrael - Katedra za humanu i molekularnu genetiku i biohemiju
  • Ben Gurion Univerzitet Beer Sheva, Izrael – Katedra za fiziologiju i celularnu biologiju
  • Gete Univerzitet  Nemačka -  Laboratorija za translacionu psihijatriju
  • Medicinski Univerzitet u Beču Austrija – Departman za neuroimidžing