2015

JN 3-19/2015-2 Usluga mobilne telefonije

Postavljeno 16.12.2015.

JN 3-18/2015-2 "Laboratorijski potrošni materijal"

Postavljeno 26.11.2015.

JN 3-17/2015-2 "Hemikalije za nauku"

Postavljeno 06.11.2015.

JN 3-16/2015-2 "Laboratorijska oprema"

Postavljeno 06.11.2015.

JN 3-15/2015-2 "Laboratorijski nameštaj"

Postavljeno 15.8.2015.

JN 3-14/2015-2 "Računarska oprema"

Postavljeno 14.8.2015.

JN 3-12/2015-2 "Investiciono održavanje krova"

Postavljeno 29.7.2015.

JN 3-13/2015-2 "Usluge održavanja informacionog sistema"

Postavljeno 3.7.2015.

JN 3-8/2015-2 "Usluge posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja"

Postavljeno 25.6.2015.

JN 3-10/2015-2 "Nameštaj"

Postavljeno 08.5.2015.

JN 3-7/2015-2 "Nabavka keteringa i pića za potrebe reprezentacije"

Postavljeno 30.4.2015.

JN 3-9/2015-2 "Usluge štampanja"

Postavljeno 30.4.2015.

JN 3-11/2015-2 "Toneri"

Postavljeno 27.4.2015.

JN 3-6/2015-2 "Hemikalije"

Postavljeno 25.3.2015.

JN 3-8/2015-2 "Usluge posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja"

Postavljeno 18.3.2015.

JN 3-4/2015-2 "Nabavka raznog kancelarijskog materijala i tonera"

Postavljeno 10.3.2015.

  JN 3-3/2015-2 "Hemijska sredstva za čišćenje"

  Postavljeno 4.3.2015.

  JN 3-5/2015-2 "Električna energija"

  Postavljeno 3.3.2015.

  JN 3-2/2015-2 "Investiciono održavanje"

  Postavljeno 23.1.2015.

  JN 3-1/2015-2 "Licence za korišćenje softvera"

  Postavljeno 20.1.2015.