Konačne rang liste kandidata prijavljenih na poslediplomske studije po konkursu za školsku 2019/20.

Objavljene su konačne rang liste kandidata prijavljenih po konkursu za upis na poslediplomske studije školske 2019/2020 godine za sledeće programe:

Napomena: Kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi za Doktorske akademske studije do mesta predviđenog za upis studenata koji se finansiraju sa budžeta Republike Srbije, na doktorske akademske studije Farmaceutske nauke, u obavezi su da pristupe upisu u petak 11.10.2019. godine, u vremenu od 9 do 15 časova. Kandidat koji je bio na konačnoj rang listi, a nije se upisao 11.10.2019. godine u vremenu od 9 do 15 časova, gubi pravo na upis i umesto njega će biti upisan naredni kandidat sa konačne rang liste. Nakon završenog upisa 11.10.2019. godine posle 15 časova, objavićemo na sajtu Fakulteta broj preostalih mesta (ukoliko ih bude) za upis u statusu studenata koji se finansiraju sa budžeta Republike Srbije. Ukoliko ostane slobodnih mesta po ovom osnovu, kandidati od rednog broja 24 ukoliko su zainteresovani za upis, u obavezi su da pristupe u ponedeljak 14.10.2019. godine u 9 časova, kada ćemo shodno mestu na konačnoj rang listi upisati kandidate na eventualno preostala mesta u statusu studenata koji se finansiraju sa budžeta Republike Srbije. Nakon ovog upisa, pristupićemo upisu kandidata koji se sami finansiraju, a shodno mestu na konačnoj rang listi.