Doktorske disertacije na uvid

Na osnovu člana 22. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta, stavlja se na uvid javnosti izveštaj sa mišljenjem Komisije za ocenu i odbranu završene doktorske disertacije kandidata:

- dipl. farmaceuta – medicinskog biohemičara Nede Milinković,

- dipl. farmaceuta – medicinskog biohemičara Anđela Beletić,

- dipl. farmaceuta Marije Đokić i

- dipl. farmaceuta – medicinskog biohemičara Ivane Stanojković.

Izveštaj sa dokumentacijom o završenoj doktorskoj disertaciji se stavljaju na uvid sa rokom za razmatranje od 30 dana i sva zainteresovana lica ih mogu  pogledati svakog radnog dana u prostorijama Odseka za nastavu i studentska pitanja Fakulteta, Vojvode Stepe 450, u vremenu od 9 – 14,30 časova.