Konkurs Fondacije mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i Ing. Oecc. Nikola Dragićević

Raspisuje se Oglas za dodelu dve novčane nagrade Fondacije „Mr ph Ljubica Vojteh Dragićević i ing. oecc. Nikola Dragićević“.

Nagrada se dodeljuje jednom magistru farmacije i jednom diplomiranom ekonomisti koji su diplomirali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu i Univerzitetu u Beogradu - Ekonomskom fakultetu.

Na oglas se mogu prijaviti kandidati koji su diplomirali u školskoj 2019/2020 godini i stekli navedena zvanja.

Rangiranje prijavljenih kandidata će biti vršeno na osnovu dužine studiranja i ostvarene prosečne ocene studiranja. U slučaju da dva ili više kandidata imaju istu prosečnu ocenu, prednost će imati kandidat slabijeg materijalnog stanja.

Tekst konkrsa

Formular za prijavu