Прозивка и упис кандидата 1. јула 2019. године

Прозивка (од редног броја 1 до 200 са коначне јединствене ранг листе) и упис кандидата у И годину интегрисаних академских студија обавиће се, у понедељак, 1. јула 2019. године у 8.00х, у амфитеатру А1 Фармацеутског факултета.

Кандидати морају приступити прозивци и упису ЛИЧНО. У супротном, особа која се изјашњава и уписује у име кандидата, мора имати одговарајуће овлашћење оверено искључиво у суду/код нотара.

Кандидати, који су конкурисали на оба студијска програма, опредељују се писменим изјашњавањем за упис на један студијски програм.

НАПОМЕНА: Сви заинтересовани кандидати за упис (од редног броја 1 до 200 са коначне јединствене ранг листе), треба да буду присутни на Факултету у понедељак, 1. јула 2019. год у 8.00 часова (амфитеатар А1).

КАНДИДАТ КОЈИ ЈЕ БИО НА КОНАЧНОЈ ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ, А НИЈЕ СЕ УПИСАО У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ, ДЕФИНИТИВНО ГУБИ ПРАВО НА УПИС!

УПИС КАНДИДАТА КОЈИ СУ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРУЧНИМ УПУТСТВОМ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА КОНКУРИСАЛИ, И ОСТВАРИЛИ ПРАВО УПИСА, У ОКВИРУ АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ ПРОГРАМА ЗА УПИС СТУДЕНАТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ОБАВИЋЕ СЕ 1. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ У 7.30 ЧАСОВА.

Документа потребна за упис

Кандидати који стекну право на упис подносе следеће оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид:

  • извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе),
  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
  • дипломе са републичких (чији је покровитељ Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Р. Србије) и међународних такмичења стечене у ИИИ или ИВ разреду средње школе из математике у појединачном такмичењу (ако их поседују),

као и:

  • доказ о уплати 2.200,00 динара на име трошкова уписнине
  • две идентичне фотографије формата 3,5 × 4,5 цм.

Важна напомена: кандидати који немају оверене фотокопије докумената за упис, подносе оригинална документа.

Сваки кандидат који је стекао право на упис, на Факултету добија индекс и ШВ обрасце (не треба их куповати).