Прелиминарне ранг листе кандидата

Прелиминарну ранг листу кандидата можете погледати у документу: прелиминарна јединствена ранг листа

Прелиминарну ранг листу кандидата пријављених за студије на енглеском језику (студијски програм Фармација) можете погледати овде

Прелиминарне ранг листе за кандидате пријављене по програмима афирмативних мера:

- за кандидате пријављене по програму афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом прелиминарну листу можете преузети овде