Решења тестова са пријемног испита

Хемија и математика

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Хемија и биологија

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Chemistry and mathematics