Горан Петричевић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Одсек за одржавање објекта
Радно место: Шеф Одсека за одржавање објекта
Телефон: +381 11 3951-394
Емаил: goran.petricevic@pharmacy.bg.ac.rs