Мирјана Синановић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Катедра за општу и неорганску хемију
Радно место: спремачица
Телефон: +381 11 3951-218
Емаил:  mirjanasinanovic@gmail.com