Весна Рекић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Катедра за микробиологију и имунологију
Радно место: Манипулативни радник
Телефон: +381 11 3951-230
Емаил: