Др сц. Зорица Булат

Др сц. Зорица Булат

Звање: Редовни професор
Организациона јединица: Катедра за токсикологију академик Данило Солдатовић
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: објекат А, И спрат, лаб. 105
Телефон: +381 11 3951-252
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: zorica.bulat@pharmacy.bg.ac.rs


Зорица Пламенац Булат рођена је 22. августа 1964. године у Београду. Основну школу и X београдску гимназију завршила је у Београду. На Фармацеутски факултет у Београду уписана је 1983/84. године, а дипломирала је 1990. године са просечном оценом 9,14.

У Апотекарској установи Београд обавила је приправнички стаж и 1990/91. године положила стручни испит.

Последипломске студије из Токсиколошке хемије уписала је 1992/93. године. 
На радно место сарадника у Институту за токсиколошку хемију, Фармацеутског факултета, примљена је 02.03.1992. године, а у звању асистента-приправника за предмет Токсиколошка хемија ради од новембра 1993. године. Од 1997. године ради као асистент за предмете Токсиколошка хемија и Клиничко-токсиколошке анализе.

Магистарски рад под називом “Утицај хроничног тровања кадмијумом на садржај цинка, бакра, гвожђа и магнезијума у кунића” одбранила је 1997. године.

Специјалистички рад под називом “Одређивање метала у биолошком материјалу методом PAAS: садржај биоелемената цинка, бакра, гвожђа и магнезијума у крви и органима кунића у акутном тровању кадмијумом” одбранила је 2000. године.

Члан је комисија за одбрану дипломских и специјалистичких радова из Токсиколошке хемије.

Зорица Пламенац Булат је као сарадник учествовала у пројектима Министарства науке, технологије и развоја, Републике Србије:
1997.-1999. подпројекат „Интеракције тешких метала и биоелемената“
2002.-2005. пројекат “Ендогени параметриц изложености ксенобиотицима; аналитика, мониторинг, профилакса и терапија” (1432).

Члан је Фармацеутског друштва Србије, Секције за Токсиколошку хемију и Удружења токсиколога Србије.

Зорица Пламенац Булат је објавила укупно 52 радова и саопштења.

Истраживачки интерес: Токсикологија метала: механизми токсичности (интеракције токсичних метала и биоелемента), могућност примене Мг и других биоелемената у терапији и профилакси тровања тешким металима.

Језици: енглески