Др сц. Виолета Славковска

Dr sc. Violeta Slavkovska

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за ботанику
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Објекат Б, I спрат, просторија 102
Телефон: +381 11 3951-304
Fax: 
Email: violetas@pharmacy.bg.ac.rs

 

CV


Др Виолета Славковска је дипломирала 1987. године на Природно - математичком факултету Универзитета у Београду, на групи за Општу Биологију, са средњом оценом 8,27 и оценом 10 на завршном испиту.

Последипломске студије на групи за Екологију биљака Биолошког факултета Универзитета у Београду уписала је школске 1989/90 године. Магистарску тезу под насловом: “Састав етарских уља агрегата Satureja montana L. (Lamiaceae) у различитим подручјима централног дела Балканског полуострва” одбранила је 1996. године.

Докторску дисертацију под насловом »Диференцијација врста родова Acinos Miller, Calamintha Miller и Micromeria Bentham (Lamiaceae) централног дела Балканског полуострва: анатомске одлике и етарска уља” одбранила је 2008. године на Биолошком факултету Универзитета у Београду.

Као стручни сарадник на Заводу за Ботанику Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, почела је да ради 1989. године. У асистента приправника изабрана је 1990. године, а у звање асистента на предмету Ботаника на Фармацеутском факултету изабрана је 1996. године. У звање доцента за ужу научну област Ботаника на Фармацеутском факултету изабрана је 2011. године, а у звање ванредног професора 2018. године.

Др Виолета Славковска учествује у реализацији наставе из обавезног предмета Ботаника и изборног предмета Лековите биљке и животна средина, на интегрисаним академским студијама студијског програма Фармација. Од школске 2017/18. године укључена је у реализацију наставе из предмета ботаника на Фармацеутском факултету Универзитета Бијељина.

Ментор је и учествује у Комисијама за одбрану дипломских/завршних радова на Фармацеутском факултету. Била је члан Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације и магистарске тезе на Биолошком факултету Универзитета у Београду.

Континуирано је ангажована као сарадник на 5 научно-истраживачких пројеката од 1991, финансираних од Министарства науке. Тренутно је ангажована на националном пројекту, 173021, “Испитивање лековитог потенцијала биљака: Морфолошка, хемијска и фармаколошка каратеризација” – МНТРС, 2011-2019.

Коаутор је “Приручника за вежбе из ботанике за студенте Фармацеутског факултета” (прво издање 1996 године), “Радне свеске из ботанике за студенте Фармацеутског факулета”, рецензиране скрипте „Лековите биљке и животна средина“ и “Илустрованог ботаничког речника за студенте фармације”.

Објавила је укупно 30 научних радова од тога 2 у врхунским међинародним часописима, 5 у истакнутим међународним часописима, 17 у међународним часописима, 3 у водећем часопису националног значаја и 3 у часописима националног значаја. Имала је 47 саопштења и то 28 на међународним и 19 на националним скуповима.

Научно-истраживачки рад др Виолете Славковске је везан за секундарне метаболите (етарска уља), морфологију, анатомију, екологију и заштиту самониклих лековитих и потенцијално лековитих и ароматичних биљака, посебно из фамилија Lamiaceae, Apiaceae и Asteraceae.

Страни језик: Енглески и руски.

  • Tošić S,  Stojičić D, Slavkovska V, Mihailov‑Krstev T, Zlatković B, Budimir S, Uzelac B Phytochemical composition and biological activities of native and in vitro‑propagated Micromeria croatica (Pers.) Schott (Lamiaceae). Planta, (2019), 249:1365–1377.
  • Stojičić D,  Tošić S, Slavkovska V, Zlatković B, Budimir S, Janošević D, Uzelac B. Glandular trichomes and essential oil characteristics of in vitro propagated Micromeria pulegium (Rochel) Benth. (Lamiaceae). Planta, (2016), 244 (2): 393-404.
  • Slavkovska V, Lakušić B, Lakušić D, Jančić R.Leaf and stem anatomy of Micromeria Benth. species from the Central part of the Balkan Peninsula. Biologia, (2017), 72(3): 277-291.
  • LMilenković M, Stošović J,Slavkovska V:  Synergy between Essential Oils of Calamintha Species (Lamiaceae)and Antibiotics. Natural Product Communications,  (2018), 13(3):371 – 374.
  • Lakusic D, Ristic M, Slavkovska V, Lakusic B. Seasonal variations in the composition of the essential oils of rosemary (Rosmarinus officinalis, Lamiaceae). Natural Product Communications, (2013), 8 (1): 131-134.
  • Lakusic D, Ristic M, Slavkovska V, Sinzar-Sekulic J, Lakusic B. Environment-related variations of the composition of the essential oils of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) in the Balkan Penninsula. Chemistry & Biodiversity, (2012), 9 (7): 1286-1302.
  • Lakusic B, Ristic M, Slavkovska V, Milenkovic M, Lakusic D. Environmental and seasonal impacts on the chemical composition of Satureja horvatii Silic (Lamiaceae) essential oils. Chemistry & Biodiversity, (2011), 8 (3): 483-493.
  • Slavkovska V, Couladis M, Bojović S, Tzakou O, Pavlović M, Lakušić B, Jančić R. Essential oil and its systematic significance in Micromeria Bentham species from Serbia & Montenegro. Plant Systematics and Evolution, (2005), 225: 1-15.
  • Tzakou O, Couladis M, Slavkovska V, Mimica-Dukić N, Jančić R. The essential oil composition of  Salvia brachyodon Vandas. Flavour and Fragrance Journal, (2003), 18: 2
  • Slavkovska V, Jančić R, Bojović S, Milosavljević S, Đoković D. Variability of essential oils of Satureja montana L. and Satureja kitaibelii Wierzb. ex Heuff. From the central part of the Balkan peninsula, Phytochemistry, (2001), 57: 71-76