Др сц. Валентина Маринковић

Др сц. Валентина Маринковић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Канцеларија Центра за континуирану едукацију
Телефон: +381 11 3951 313
Факс: 
Email: vmarinkovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Валентина Маринковић је рођена у Лесковцу, а Фармацеутски факултет, Универзитета у Београду, завршила је 1987. године.

Последипломске студије на Фармацеутском факултету у Београду завршила је 1997. године, одбранивши магистарску тезу под насловом “Стабилност и одређивање интермедијера синтезе изосорбид-5-мононитрата методом гасне хроматографије-масене спектрофотометрије и течне хроматографије под високим притиском”. За магистарску тезу је 1998. добила годишњу награду Привредне коморе града Београда.

Докторску дисертацију “Стабилност, кинетика деградационих реакција и молекулска структура нитрендипина и низолдипина” из области фармацеутске хемије одбранила је 26.12.2003. године на Фармацеутском факултету у Београду.

Специјалистички испит из здравствене специјализације – испитивање и контрола лекова, положила је октобра 1993. на Фармацеутском факултету у Београду.

У радном односу у Фармацеутско-хемијској индустрији ЗДРАВЛЈЕ у Лесковцу била је од 1987 – 2010. године, где је радила на пословима аналитичара и специјалисте контроле лекова, а на месту директора квалитета АЦТАВИС Србија, радила је од 2000. до 2010. године. Од 2010-2015. радила је на позицији Регионалног директора квалитета за Западни Балкан, у мултинационалној фармцеутској компанији АЛВОГЕН.

Звање истраживач-сарадник стекла је на Фармацеутском факултету у Београду 2000. године, а звање доцента за ужу научну област Фармацеутске и козметичке технологије, стекла је 2005. године, на Универзитету у Нишу, Технолошком факултету у Лесковцу. На истом факултету је стекла звање ванредног професора 2010. године.

Звање доцента за ужу научну област Социјална фармација, на Фармацеутском факултету, Универзитета у Београду стекла је 2011. године, а звање ванредног професора 2015. године.

Валентина Маринковић је члан више домаћих и међународних удружења фармацеута и експерата: европског урдужења за квалификоване особе (QП), Интернационалг удружења фармацеута – ФИП, Фармацеутског друштва Србије и Јединственог удружења Србије за квалитет-ЈУСК, као и Кембриџ радне групе за биоетичку едукацију.

У периоду од 2006-2009. била је председник ЈУСК- овог Научно-техничког комитета – Фармација, а од 2009. се налази на месту заменика председника ЈУСК-а и менаџера за унапређење пословне сарадње на Балкану.

Председник и члан је више научних и програмских одбора међународних и националних конференција из области квалитета и фармацеутске регулативе.

Истраживачки интерес: Управљање квалитетом у фармацији, Фармацеутска регулатива, Фармацеутски менаџмент и маркетинг


Језици: енглески и француски

    • Valentina Marinkovic, D. Agbaba, S. Vladimirov, S. Stankovic, Simmultaneous HPLC determination of nitrendipine and impurities of the process of synthesis, J.Pharm.Biomed.Anal., 24 (2001) 994-998.
    • Valentina Marinković, D. Agbaba, K. Karljiković Rajić, S. Vladimirov, J. Nedeljković, Photochemical degradation of solid-state nisoldipine monitored by HPLC, J.Pharm.Biomed.Anal., 32 (2003) 929-935.
    • J. Stojanovic, Valentina Marinkovic, S.Vladimirov, D. Veličković, P.Sibinović, Determination of Carvedilol and Its Impurities in Pharmaceuticals, Chromatographia 62 (2005) 539-542.
    • Nikolic Ljubica B, Nikolic Vesna D, Stankovic Mihajlo Z, Savic Ivana M, Marinkovic Valentina D, Savic Ivan M „Paclitaxel as an anticancer agent: isolation, activity, synthesis and stability“, Central European Journal of Medicine 10 (2011) 527-526
    • Majstorovic VD, Marinkovic V „The Development of business standardization and Integrated Management Systems“ Journal of Medical Biochemistry 30 (2011) 334-345