Др сц. Слађана Танасковић

Dr sc. Slađana Tanasković

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за општу и неорганску хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 004
Телефон: +381 11 3951-216
Факс: +381 11 3972-840
Email: sladjana@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Слађана Танасковић је дипломирала 1990. године на Фармацеутском факултету у Београду. Магистрирала је 2000. и докторирала 2007. године на Хемијском факултету у Београду.

Др Слађана Танасковић учествује у реализацији теоријске и практичне наставе на интегрисаним академским студијама оба смера на Катедри за Општу и неорганску хемију. Ментор је 98 дипломских и завршних радова. Учествује и у комисијама за одбрану дипломских радова.

Од 1996. године, као сарадник, др Слађана Танасковић учествује у пројектима МПНТР, Републике Србије, као и у текућем пројекту (2011 – 2014 год).

Научно-истраживачки интерес испољила је у областима синтезе, испитивања физичко-хемијских особина, као и биолошке активности нових комплексних једињења Co(II), Cu(II), Ni(II), Ag(I) ин витро.

Објавила је укупно 38 радова и саопштења.

 • Vučković G, Tanasković S.B, Rychlewska U, Radanović D.D, Mroziński J, Korabik M. Preparation, characterization and X-ray analysis of [Co2(Cl)2tpmc](BF4)2 Comparative structural analysis with the complexes having analogous geometries and ligands, Journal of Molecular Structure 2007;827: 80–87 (on-line publication).
 • S.B. Tanasković , G. Vučković, M. Antonijević-Nikolić, T. Stanojković, G. Gojgić- Cvijović, Binuclear biologically active Co(II) complexes with octazamacrocycle and aliphatic dicarboxylates, J.Mol. Struct. 2012M; 1029: 1-7.
 • V. Stanić, Đ. Janaćković, S. Dimitrijević, S. B.Tanasković, M. Mitrić, M. S. Pavlović, A. Krstić, D. Jovanović, S. Raičević, Synthesis of antimicrobial monophase silver-doped hydroxyapatite nanopowders for bone tissue engineering, Applied Surface Science, 2011; 257(9): 4510-4518.
 • G. Vučković, S. B. Tanasković, M. Antonijević- Nikolić, V. M. Živković-Radovanović, G. Gojgić-Cvijović, A study of novel cobalt(II) octaazamacrocyclic complexes with aminocarboxylates or their derivatives, J. Serb. Chem. Soc., 2009; 74 (6): 629–640.
 • G. Vučković, M. Antonijević-Nikolić, S. B. Tanasković ,V. Živković- Radovanović: New Cu(II) and Co(II) octaazamacrocyclic complexes with 2- amino-3-phenylpropanoic acid , J. Serb. Chem. Soc. 2011 ; 76 (5): 719–731.
 • Vučković G, Tanasković S.B, Rychlewska U, Radanović D.D, Mroziński J, Korabik M. Preparation, characterization and X-ray analysis of Co2(Cl)2tpmc(BF4)2. Comparative structural analysis with the complexes having analogous geometries and ligands, Journal of Molecular Structure 2007; 827: 80–87.
 • Korićanac Z, Čakar M, Tanasković S, Jovanović T. Spectrophotometric determination of thioctic (α-lipoic) acid in water and Pharmaceutical preparations, Journal of the Serbian Chemical Society 2007; 72 (1): 29–35.
 • G.Vučković, S. B. Tanasković, Z.Miodragović ,V. Stanić, High-spin binuclear Co(II) complexes with a pendant octaazamacrocycle and carboxylates, J. Serb. Chem. Soc., 72 (2007) 1295–1308.
 • Tanasković S.B, Vučković G. Preparation and characterization of Cu(II) complexes with N,N',N'',N'''-tetrakis(2-pyridylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetra decane and bis (semi/thiosemicarbasones)-2,6-diacetylpyridine, Journal of the Serbian Chemical Society 2004; 69(3): 187-193.
 • Vučković G, Miodragović Z, Tanasković S. Preparation and properties of Cu(II) complexes with N,N',N'',N'''-tetrakis(2-pyridylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane (tpmc) and pseudohalides (NCOˉ or NCSeˉ), Journal of the Serbian Chemical Society 2004; 69(1):17-23.
 • Vučković G, Tanasković S.B, Janjić T.J, Milojković–Opsenica D,Ćelap M.B. Effect of increasing the bidentate chelate ring size in Co(III) – complexes on their behaviour in salting – out TLC on different adsorbents, Journal of Planar Chromatography 1999; 12:461 - 465.