Др сц. Милица Дробац

Др сц. Милица Дробац

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за фармакогнозију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б104
Телефон: +381 11 3951-319
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: milica@pharmacy.bg.ac.rs


Милица Павловић је дипломирала 1997. године (просечна оцена 9,28 и оцена 10 на дипломском испиту) и магистрирала 2002. године на Фармацеутском факултету у Београду.

У Институту за фармакогнозију радила је као стручни сарадник од 1998.-2000. год, као асистент приправник од 2000.-2003. год, а од 2003. год. је асистент за ужу научну област Фармакогнозија.

Од 1998. године учествује у научним пројектима Министарства науке Републике Србије, као и у текућем пројекту (2005 – 2010) Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије (бр. 143012).

До сада је остварила два боравка у иностранству ради стучног усавршавања. Од 31.01.2001. до 24.02.2001. год. боравила је у Лабораторији за фармакогнозију Фармацеутског факултета, Универзитета у Атини (Department of Pharmacognosy and Chemistry of Natural Products, School of Pharmacy, University of Athens) где је урадила део експерименталног рада магистарске тезе. У истој лабораторији је боравила у периоду од 16.11.2003. до 04.07.2004. год., а на основу стипендије грчке владе.

Објавила је укупно 16 радова у часописима међународног значаја, 24 рада саопштена на скуповима међународног значаја штампана у изводу, 16 радова саопштених на скуповима националног значаја штампаних у изводу и 2 рада рада саопштена на скуповима националног значаја штампана у целини.

Члан је Фармацеутског друштва Србије и Society of Medicinal Plant Research (GA).

Истраживачки интерес: * Испитивање хемијског састава и фармаколошке активности биљних екстраката и етарских уља.

  • Изоловање и идентификовање секундарних метаболита биљака и њихова фармаколошка активност.
  • Хемотаксономија биљака.

Језици: енглески