Др сц. Љиљана Ђекић

Др сц. Љиљана Ђекић

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б309
Телефон: +381 11 3951-360
Факс: +381 11 3972-840
Email: ljiki@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Др Љиљана Ђекић, ванредни професор, је дипломирала (1998.), магистрирала (2004.) и докторирала (2011.) на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету. Специјализацију здравствених радника и здравствених сарадника – студијски програм Фармацеутска технологија на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету завршила је 2013. године. Ангажована је на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету као: сарадник у практичној настави на Катедри за фармацеутску технологију и козметологију за предмет Фармацеутска технологија са биофармацијом (1998.), асистент-приправник(2001.) и асистент (2004.) за предмете Фармацеутска технологија са биофармацијом и Основи индустријскефармације и козметологије, доцент (2012.) и ванредни професор (2017.) за ужу научну област Фармацеутска технологија. У периоду од школске 2001/2002. до 2005/2006. године била је ангажована и у извођењу практичне наставе из Фармацеутске технологије са биофармацијом на Медицинском факултету Универзитета у Бања Луци (студијски програм Фармација), Република Српска, Босна и Херцеговина.

Др Љиљана Ђекић на Фармацеутском факултету учествује у реализацији наставе на: Интегрисаним академским студијама – студијски програм Фармација; Специјалистичким академским студијама – студијски програм Козметологија; Специјализацији здравствених радника и здравствених сарадника – студијски програм Фармацеутска технологија; Докторским академским студијама – студијски програм (модул) Фармацеутска технологија; Докторским академским студијама – студијски програм (модул) Козметологија.

Истраживачки интерес Др Љиљане Ђекић је развој савремених фармацеутских облика који се заснивају на стратегијама микроинкапсулације и наноинкапсулације активних супстанци за различите путеве примене.

Била је сарадник на пројекту Синтеза, квантитативни односи између структуре/особина и активности, физичкохемијска карактеризација и анализа фармаколошки активних супстанци (бр. 142071) (2006-2010.)  које је финансирало Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије. Сарадник је на два текућа национална пројекта које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:

1) Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика (ТР 34007) (од 2010.) (носилац пројекта: Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет),

2) Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности (ИИИ 46010) (од 2010.) (носилац пројекта: Универзитет у Београду - Технолошко-металуршки факултет; носилац потпројекта: Универзитет у Новом Саду - Технолошки факултет).

 Др Љиљана Ђекић је аутор или коаутор: 10 поглавља у монографији међународног значаја, 19 радова у међународном часописима, 10 радова у националним часописима, 62 саопштења на међународним и националним скуповима. Објавила је једну монографију националног значаја и патент на националном нивоу. Коаутор је 7 помоћних уџбеника.(Публикације)

Члан је Савеза Фармацеутских Удружења Србије (СФУС).


  • Djekic L, Primorac M. Percutaneous Penetration Enhancement Potential of Microemulsion-Based Organogels. In: Percutaneous Penetration Enhancers. Chemical Methods in Penetration Enhancement. Nanocarriers. Nina Dragicevic, Howard I. Maibach (Eds), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2016, pp. 263-282. (DOI 10.1007/978-3-662-47862-2_17) (ISBN 978-3-662-47861-5)
  • Djekic L. Liposomes: Properties and Therapeutic Applications. In: Novel Approaches for Drug Delivery. Raj K. Keservani, Anil K. Sharma, Rajesh Kumar Kesharwani (Eds). IGI Global, Hershey 2016, pp. 27-51 (DOI: 10.4018/978-1-5225-0751-2.ch002) (In press)
  • Djekic L, Martinovic M, Primorac M. Microemulsion Hydrogels – Properties and Current Applications in Drug Delivery. In: Microemulsions: Systems, Properties and Applications. In: Torres T (Ed), Nova Science Publishers, Hauppauge, 2016, (Chapter 1). (ISBN: 978-1-63485-890-8) (In production)
  • Djekic L, Martinovic M, Stepanović-Petrović R, Micov A, Tomić M, Primorac M. Formulation of hydrogel-thickened nonionic microemulsions with enhanced percutaneous delivery of ibuprofen assessed in vivo in rats. European Journal of Pharmaceutical Sciences, In Press, Corrected Proof, Available online 6 May 2016 (DOI: 10.1016/j.ejps.2016.05.005)
  • Djekic L, Krajišnik D, Micic Z, Čalija B. Formulation and physicochemical characterization of hydrogels with 18ß-glycyrrhetinic acid/phospholipid complex phytosomes. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2016, 35, 81-90.
  • Janković J, Djekic L, Dobričić V, Primorac M. Evaluation of critical formulation parameters in design and differentiation of self-microemulsifying drug delivery systems (SMEDDSs) for oral delivery of aciclovir. International Journal of Pharmaceutics, 2016, 497(1-2), 301-311.
  • Djekic L, Martinovic M, Stepanović-Petrović R, Tomić M, Micov A, Primorac M. Design of Block Copolymer Costabilized Nonionic Microemulsions and Their In Vitro and In Vivo Assessment as Carriers for Sustained Regional Delivery of Ibuprofen via Topical Administration. Journal of Pharmaceutical Sciences, 2015, 104(8), 2501-2512.
  • Djekic L, Krajisnik D, Martinovic M, Djordjevic D, Primorac M. Characterization of gelation process and drug release profile of thermosensitive liquid lecithin/poloxamer 407 based gels as carriers for percutaneous delivery of ibuprofen. International Journal of Pharmaceutics, 2015, 490(1-2), 180-189.
  • Đekić Lj. Nanoinkapsulacija - primena i značaj u isporuci aktivnih supstanci. Naučna monografija. Zadužbina Andrejević, Beograd, 2014 (ISBN 978-86-525-0171-7)
  • Đekić Lj, Čalija B, Vuleta G. Izrada magistralnih i galenskih lekova – propisi i standardi. Arhiv za farmaciju, 2013, 63, 443-469.