Др сц. Катарина Вучићевић

Dr sc. Katarina Vučićević

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б306
Телефон: +381 11 3951-373
Faкс: +381 11 3972-840
Email: kacav@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Др сц. Катарина Вучићевић, рођена 1977. године, је дипломирала 2002. године на Фармацеутском факултету, Универзитет у Београду. Докторску дисертацију из области фармакокинетике под насловом Популациони фармакокинетички приступ испитивању фактора варијабилности карбамазепина и валпроинске киселине у терапији болесника са епилепсијом је одбранила 2010. године на Фармацеутском факултету, Универзитет у Београду, под менторством проф. др Браниславе Миљковић. Завршила је последипломску академску специјализацију Фармацеутска здравствена заштита 2008. године, а 2013. године је уписала здравствену специјализацију из Клиничке фармације на Фармацеутском факултету, Београд. Добитник је награде на основу високих академских резултата постигнутих током студија у 2000. години. Била је стипендиста Министарства науке Републике Србије као млади истраживач 2003, а у 2008. години је награђена за научно-истраживачки рад на последипломским студијама на Фармацеутском факултету.

Ради усавршавања у области популационе фармакокинетичке анализе боравила је током 2006. године на Фармацеутском факултету, Универзитет у Љубљани, Словенија захваљујући стипендији ЦМЕПИУС (Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Programmes for Education and Training) и Министарства високог образовања, науке и технологије Републике Словеније. У мају 2010. године похађала је курс Clinical Trial Safety организатора International Society of Pharmacovigilance. Завршила је кратак курс обуке Population Modeling in Pharmacokinetic/Pharmacodynamic using ADAPT5 Software у септембру 2011. у Лајпциг, Немачка, у организацији University of Southern California, Biomedical Simulations Resource. У оквиру европског пројекта ТЕМПУС „PQPharm“, чији је носилац био Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет боравила је на Университy Цоллеге, Лондон са циљем усавршавања у области клиничке фармације у периоду 2010-2013. У септембру 2013. завршила курс Absorption: Predicting oral drug bioavailability and its’ inter‐individual variability: Interplay between formulation, drug permeability and metabolism using the Simcyp Advanced Dissolution, Absorption and Metabolism (ADAM) model“ Атина, Грчка, организатора Simcyp, Certara.

Од октобра 2003. године ради на Катедри за фармакокинетику и клиничку фармацију најпре као сарадник, затим као асистент и од априла 2012. године као доцент. Укључена је у организацију и извођење наставе из предмета Фармакокинетика, Одабрана поглавља клиничке фармакокинетике и Клиничка фармација програма додипломских и интегрисаних академских студија на Фармацеутском факултету у Београду. Била је ментор и члан комисија за израду и одбрану већег броја завршних радова. Учествовала је као предавач или модератор у ваннаставним студентским активностима у оквиру пројеката Twin Slovenia-Serbia, Фармакотерапијски приступ и била је ментор студентских научноистраживачких радова из области фармакокинетике. Учествује у реализацији наставе академске специјализације Фармацеутска здравствена заштита на Фармацеутском факултету и Фармацеутска медицина на Медицинском факултету у Београду. Учествује у настави докторских студија на Фармацеутском факултету (модул Фармакокинетика и клиничка фармација) и Медицинском факултету (модул Медицинска фармакологија) у Београду. Била је предавач и модератор на више од 7 курсева континуиране едукације за фармацеуте и лекаре.

Од априла 2003. године је укључена у пројекат Министарства науке Републике Србије Експериментална и клиничко-фармаколошка истраживања механизма дејства и интеракција лекова у нервном и кардиоваскуларном систему. Основ научно-истраживачког рада др сц. Катарине Вучићевић је моделовање и симулације фармакокинетичких података, популациона анализа, клиничка фармакокинетика антиепилептика и проучавање интеракција испитиваних лекова. Из ових области је објавила укупно 64 рада и саопштења.

Језици: енглески, руски, грчки

  • Jovanović M, Sokić D, Grabnar I, Vovk T, Prostran M, Vučićević K, Miljković B. Population pharmacokinetics of topiramate in adult patients with epilepsy using nonlinear mixed-effects modelling. Eur J Pharm Sci 2013; 50: 282-9.
  • Ležaić V, Petković N, Marić I, Miljković B, Vučićević K, Simić-Ogrizović S, Pejović V, Djukanović Lj. The pharmacokinetics of recombinant human erythropoietin in Balkan endemic nephropathy patients. Nefrologia 2013; 33: 478-85.
  • Vučićević K, Miljković B, Vezmar Kovačević S, Todorović Z, Prostran M. Clinical Pharmacokinetic Characteristics of Novel Antiepileptic Drugs. In: Seizures and Antiepileptic Drugs. Editors: Willard Hosten and Aleph Burtsev. Nova Science Publishers, New York, 2012. p. 83-98.
  • Brzaković B, Vezmar Kovačević S, Vučićević K, Miljković B, Martinović Ž, Pokrajac M, Prostran M. Impact of age, weight, and concomitant treatment on lamotrigine pharmacokinetics. J Clin Pharm Ther 2012; 37: 693-7.
  • Kocić I, Homšek I, Dačević M, Grbić S, Parojčić J, Vučićević K, Prostran M, Miljković B. A Case Study on the In Silico Absorption Simulations of Levothyroxine Sodium Immediate-Release Tablets. Biopharm Drug Dispos 2012; 33(3):146-59.
  • Vučićević K, Miljković B, Vezmar Kovačević S, Todorović Z, Prostran M, Grabnar I. Population Pharmacokinetic Analysis of Therapeutic Drug Monitoring Data in Optimizing Pharmacotherapy of Antiepileptic Drugs. In: Novel treatment of epilepsy. Edited by Humberto Foyaca-Sibat. 2011. pages: 95-110. Published by InTech Rijeka, Croatia.
  • Vučićević K, Miljković B, Rakonjac Z, Janković B, Prostran M. Određivanje serumske koncentracije aminoglikozidnih antibiotika u cilju individualizacije terapije kod novorođenčadi. u Zdravković D, urednik. Problemi u pedijatriji 2011. Zavod za udžbenike, Beograd, 2012; 32:73-88.
  • Miljković B, Vučićević K. Studije biološke ekvivalentnosti. Pharmaca Serbica 2011; 3: 3-10.
  • Vučićević K, Miljković B, Pokrajac M, Prostran M, Martinović Ž, Grabnar I. The influence of drug-drug interaction and patients’ characteristics on valproic acid's clearance in adults with epilepsy using nonlinear mixed effects modeling. Eur J Pharm Sci 2009; 38: 512-8.
  • Vučićević K, Miljković B, Veličković R, Pokrajac M, Mrhar A, Grabnar I. Population pharmacokinetic model of carbamazepine derived from routine therapeutic drug monitoring data. Ther Drug Monit 2007; 29: 781-8.

Save

Save