Др сц. Јадранка Одовић

Др сц. Јадранка Одовић

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за аналитичку хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 
Телефон: +381 11 3951-234
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: jodovic@pharmacy.bg.ac.rs


Јадранка Одовић је дипломирала 1994. године на Фармацеутском факултету у Београду. Магистрирала је 1999. и докторирала 2007. године на Хемијском факултету у Београду.

Др Јадранка Одовић учествује у реализацији практичне наставе дипломских академских студија у звању асистента у Институту за Аналитичку хемију.

Од 1996. године, као сарадник, др Јадранка Одовић учествује у пројектима Министарства науке, технологије и развоја, Републике Србије, као и у текућем пројекту (2005 – 2010г. 142062 Хемијски факултет “Синтеза, анализа и активност нових органских полидентатних лиганада и њихових комплекса са д-металима”).

Објавила је укупно 28 радова и саопштења.

Истраживачки интерес: Аналитичка хемија, проучавање карактеристика биолошки активних супстанци, њихова квалитативна и квантитативна анализа применом различитих метода.

Језици: енглески