Др сц. Ивана Тадић

Др сц. Ивана Тадић

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Канцеларија Центра за развој фармацеутске праксе
Телефон: +381 11 3951-206
Факс: +381 11 3972-840
Email: ivana.tadic@pharmacy.bg.ac.rs

CV

Др сци. Ивана Тадић је ванредни професор који изводи наставу из више предмета: Фармацеутска пракса, Фармакоепидемиологија и фармакоекономија, Фармацеутски маркетинг, Примена информатичких метода у фармацији и Интерпрофесионално образовање. Након завршених основних студија радила је као фармацеут у апотеци. Завршила је докторске студије, програм Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе, на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. Усавршавала се и из области Фармацеутски маркетинг и Фармакоекономија и фармацеутска легислатива у оквиру специјалистичких академских студија на истом факултету.

Њени примарни истраживачки интереси су: истраживање здравствених исхода, фармакоекономија, анализа пружања фармацеутских услуга. Њена интересовања су фокусирана на истраживање адхеренце старијих пацијената према терапији.

Језици: енглески

  • Lakić D, Stević I, Odalović M, Vezmar-Kovačević S, Tadić I. Patients' willingness to pay for cognitive pharmacist services in community pharmacies. Croat Med J. 2017;58(5):364-371.
  • Costa FA, Scullin C, Al-Taani G, Hawwa AF, Anderson C, Bezverhni Z, Binakaj Z, Cordina M, Foulon V, Garcia de Bikuña B, de Gier H, Granås AG, Grinstova O, Griese-Mammen N, Grincevicius J, Grinceviciene S, Kaae S, Kubiliene L, Mariño EL, Martins S, Modamio P, Nadin G, Nørgaard LS, Obarcanin E, Tadic I, Tasic L, McElnay JC, Hersberger KE, Westerlund T. Provision of pharmaceutical care by community pharmacists across Europe: Is it developing and spreading? J Eval Clin Pract. 2017;23(6):1336-1347
  • Stojkov S, Tadic I, Crnjanski T, Krajnovic D. Assessment and self-assessment of the pharmacists' competencies using the Global Competency Framework (GbCF) in Serbia. Vojnosanit Pregl. 2016;73(9): 803-10.
  • Odalovic M, Tadic I, Lakic D, Nordeng H, Lupattelli A, Tasic L. Translation and factor analysis of structural models of Edinburgh Postnatal Depression Scale in Serbian pregnant and postpartum women - Web-based study. Women Birth. 2015;28(3):e31-5.
  • Crnjanski T, Krajnovic D, Tadic I, Stojkov S, Savic M. An Ethical Issue Scale for Community Pharmacy Setting (EISP): Development and Validation. Sci Eng Ethics. 2016;22(2):497-508.
  • Analysis of antibiotic consumption for treating respiratory tract infections in children and compliance with the national clinical guidelines. Lakić D, Tadić I, Odalović M, Tasić L, Sabo A, Mećava A. Med Pregl. 2014;67(9-10):282-9.
  • Stevanovic D, Tadic I, Knez R. Are antidepressants effective in quality of life improvement among children and adolescents? A systematic review. CNS Spectr. 2014;19(2):134-41.
  • Stevanovic D, Tadic I, Novakovic T, Kisic-Tapavcevic D, Ravens-Sieberer U. Evaluating the Serbian version of the KIDSCREEN quality of life questionnaires: Reliability, validity and agreement between children's and parent's ratings. Qual Life Res. 2013;22(7):1729-37.
  • Tadic I, Vujasinovic Stupar N, Tasic L, Stevanovic D, Dimic A, Stamenkovic B, Stojanovic S, Milenkovic S. Validation of the osteoporosis quality of life questionnaire QUALEFFO-41 for the Serbian population. Health Qual Life Outcomes 2012;10:74.
  • Tadic I, Stevanovic D, Tasic LJ, Vujasinovic-Stupar N. Development of a Short Version of the Osteoporosis Knowledge Assessment Tool. Women Health 2012;52(1):18-31.