Др сц. Душанка Крајновић

Dr sc. Dušanka Krajnović

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: у објекту В
Телефон: +381 11 3951-383
Факс: +381 11 3972-840
Email: parojcic@pharmacy.bg.ac.rs; dusica.krajnovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Душанка Крајновић, магистрирала је са темом из области фармацеутске деонотлогије 2000., а докторирала из области фармацеутске етике на Фармацеутском факултету у Београду 2004. године. Ангажована је у својству доцента на Катедри за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, где учествује у извођењу наставе у оквиру интегрисаних академских студија, као и реализацији специјалистичких и докторских студија. ). Усавршавала се из области етике у клиничким истраживања и добре клиничке праксе у „Vienna School of Clinical Reserach“ у Бечу. Области интересовања Душанке Крајновић у истраживачком раду су: социјална фармација и бихевиорални аспекти фармацеутске праксе, примењена фармацеутска етика, развој етичких и других компетенција за фармацеутску праксу и историја здравствене културе. Свој истраживачки дар реализује кроз пројекте које финансира Министарство науке и просвете, те креирањем и координацијом развојних истраживачких пројеката у области фармацеутске праксе. Тренутно је сарадник на интегралном и интердисциплинарном истраживачком пројекту о ретким болестима, а у оквиру подпројекта „Биоетички апсекти: морално прихватљиво у биотехнолошки и друштвено могућем“. Укључена је у европски мрежу истраживача COST Action IS 1202 из области биоетике, за пројектни период 2012-2016. год.

Др Душанка Крајновић је аутор етичког кодекса и заклетве за фармацеуте - чланове Фармацеутске коморе Србије, као и једне монографије о фармацеутској етици на српском језику и коаутор два приручника о фармацеутској пракси и комуникацији. Њена истраживачка достигнућа презентована су у оквиру тридесетчетири научна и стручна чланка, као и кроз четири предавања по позиву и више од стотину саопштења. Њене публикације обухватају чланке који се фокусирају на два кључна сегмента њених интересовања – биомедицинску етику и социјалну фармацију. Новије публикације истражују развој различитих етичких норматива и биоетичких аспеката ретких болести, као и развој компетенција код фармацеута у јавним апотекама. Ангажована је као стручни рецензент у три национална и три међународна научна часописа.

Истраживачки интерес Душанке Крајновић обухвата фармацеутску етику, биоетику, социјалну фармацију, јавно здравље и фармацеутску праксу.

 • Milosavljević J, Krajnović D, Bogavac-Stanojević N, Mitrović A. Gynaecologists’ views on contraception and abortion – an example from Serbia. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2015 doi: 10.3109/13625187.2014.976196.
 • Tatjana Crnjanski, Dusanka Krajnovic, Ivana Tadic, Svetlana Stojkov, Mirko Savic. An Ethical Issue Scale for Community Pharmacy Setting (EISP): Development and Validation. Science and Engineering Ethics 2015.
 • Jocić D., Krajnović D. Development and initial validation of a scale to measure attitudes and beliefs of pharmacists toward their work with patients. Vojnosanit Pregl 2014; April Vol. 71 (No. 4): p. 373-82.
 • Krajnović D., Arsić J., Milošević Georgiev A., Manojlović J. The opening of the first Pharmacy in Vranje with educated pharmacist and its development through time. Vojnosanitetski pregled 2014 .
 • Jocić D, Krajnović D. State anxiety, stress and burnout syndrome among community pharmacists:Relation with pharmacists' attitudes and beliefs. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 2014; 48(2):9-15.
 • Arsić Jasmina,Krajnović Dušanka, Arsić Srboljub, Milošević Georgiev Andrijana, Marinković Valentina. Doprinos farmaceuta razvoju zdravstvene kulture u Vranju krajem XIX i u prvoj polovini XX veka. Srp Arh Celok Lek. 2014.
 • Stojkov S.Tadic I.,Crnjanski T,Krajnovic D.,Bates I.EVALUATION OF COMPETENCES AT THE COMMUNITY PHARMACY SETTINGS.Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 2014;48(4):22-30.
 • Milošević Georgiev A, Krajnović D, Milovanović S, Ignjatović S, Đurić D, Marinković V. Analiza razvoja regulatorno – etičkog okvira za klinička ispitivanja, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2013; 141(9-10):660-7.
 • Parojcic D, Stupar D: Portable medicine chests in Serbia during the 19th and the first half of the 20th century, Die Pharmazie 2004; 59: 312-8.
 • Bekčić S., Kelečević N.,Marinković V.,Tasić LJ, Krajnović D. Approach to the Integration of Management Systems in a Pharmaceutical Organization. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 2013;47(3):19-25
 • Suzana Miljković, Đorđe Baljozović, Dušanka Krajnović, Ljiljana Tasić, Gorica Sbutega-Milosević.The Impact of Education on Adolescents' Sun Behavior: Experiences from Serbia. Srp Arh Celok Lek. 2014 May-Jun;142(5-6):330-36.
 • Jocić D, Krajnović D. State anxiety, stress and burnout syndrome among community pharmacists:Relation with pharmacists' attitudes and beliefs. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 2014; 48(2):9-15.
 • Crnjanski T, Krajnovic D, Stojkov-Rudinski S, Tadic I. Ethical dilemmas and moral distress in pharmacy: a qualitative study. HealthMED Journal. 2012;6(7):2485-93.
 • Lakić D, Tasić Lj, Kos M, Petrova G, Stoimenova A, Krajnović D. Pharmacy network and access to medicines in selected eastern European countries: comparative analysis. Croatian Medical Journal 2012; 53: 53-9.
 • Jocic D., Krajnovic D. The influence of autogenic training on state anxiety reduction among community pharmacists in Serbia. HealthMED Journal 2012:Vol. 6 No. 8 - 2675-85.
 • Savic I., Marinkovic V. Tasic Lj., Krajnovic D., Savic I. From experimental design to quality by design in pharmaceutical legislation. Accreditation and quality assurance 2012;7 (6):627-33