Др сц. Драгана Васиљевић

Др сц. Драгана Васиљевић

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б309
Телефон: +381 11 3951-366
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: vasilj@pharmacy.bg.ac.rs


Драгана Васиљевић дипломирала је на Фармацеутском факултету у Београду 1986. године. На истом факултету је 1992. године одбранила магистарску тезу под називом Формулација и испитивање вишеструких емулзија В/У/В типа за примену у дермофармацији, која је награђена годишњом наградом Компаније ИЦН Галенике.

Запослена је као асистент у Институту за фармацеутску технологију и козметологију. Драгана Васиљевић учествује у извођењу практичне наставе из предмета Фармацеутска технологија са биофармацијом и Основи индустријске фармације и козметологије. Такође, учествује и у извођењу практичне наставе на специјалистичким студијама из Фармацеутске технологије и Козметологије.

Драгана Васиљевић је аутор или коаутор 88 радова и саопштења (14 радова објављених у међународним научним часописима, 6 у националном часопису, 68 саопштења на домаћим и међународним научним скуповима).

Коаутор је Приручника из козметологије (Наука, Београд, 2007.)

Истраживачки интерес: Формулација, израда и испитивања лековитих препарата за примену на кожи; формулација, израда и испитивања козметичких производа.

Језици: Немачки, енглески