Др сц. Драгана Лакић

Dr sc. Dragana Lakić

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Канцеларија центра за развој фармацеутске праксе
Телефон: +381 11 3951-206
Факс: +381 11 3972-840
Email: dlakic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Драгана Лакић дипломирала је јуна 2002. године на Фармацеутском факултету – Универзитета у Београду. У јесен 2010. године је завршила академске специјалистичке студије Фармакоекономија и фармацеутска легислатива на Фармацеутском факултету, Универзитета у Београду. Априла 2012. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Љубљани одбранила је докторску дисертацију под називом Pharmacoeconomics of cardiovascular disease.

Обавезан приправнички стажа је обавила у приватној јавној апотеци одмах након завршетка основних студија. У току 2002. и 2003. године је радила као стручни сарадник у Заводу за фармацеутску хемију и аналитику лекова Фармацеутског факултета у Београду, а потом као одговоран фармацеут у јавној апотеци. Од јануара 2004. године до одласка у Словенију 2005. године, радила је у Eli Liily (Suisse) S.A.,представништво Београд као фармацеутски представник. Од октобра 2006. запослена је на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, на Катедри за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство, прво у звању стручног сарадника, а потом (од 2007. године) и асистента. Јануара 2013. године је изабрана у звање доцент за ужу научну област фармацеутска пракса на Катедри за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство.

Др Драгана Лакић учествује у извођењу додипломске и последипломске наставе које се организују на Фармацеутском факултету.

До 2008. године учествује, као истраживач, у два пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (основна истраживања из области медицине). До сада је објавила преко 35 научних радова и саопштења (8 радова објављених у међународним часописима, 2 у националним часописима и 4 усмена предавања на научним скуповима у земљи и иностранству). Коаутор је три уџбеника за студенте Фармацеутског факултета. Др Драгана Лакић је била ментор и члан комисије за одбрану више дипломских, студентских научно-истраживачких радова и специјалистичких радова. Учествовала је као предавач у бројним курсевима и семинарима континуиране едукације намењених фармацеутима, лекарима и другим здравственим радницима.

Од 2008. године је члан Комисије за фармакоекономију Републичког фонда за здравствено осигурање.

Истраживачки интерес: фармакоекономија и истраживања фармацеутске праксе.

Језици: енглески, словеначки.

  • Lakić D, Tasić Lj, Kos M. Economic burden of cardiovascular diseases in Serbia. Vojnosanit Pregl 2014; 71 (2): accepted
  • Kamusheva M, Georgieva S, Lakic D, Mitov K, Savova A, Stoimenova A, Petrova G. A health-related quality of life and pharmacotherapy costs - study for patients with cystic fybrosis, Gaucher disease and chronic myeloid leukemia in Bulgaria. Biotechnol. & Biotechnol. Eq 2013; 27(3): 3896-900.
  • Odalović M, Lakić D, Tadić I, Tasić Lj, Petrova G. How much do we pay for Caesarean section – a pilot study in Serbia. Acta Chir Iugosl 2013; 60(1): 47-51.
  • Bogavac-Stanojevic N, Dopsaj V, Jelic-Ivanovic Z, Lakić D, Vasić D, Petrova G. Economic evaluation of different screening alternatives for patients with clinically suspected acute deep vein thrombosis. Biochemia Medica 2013; 23 (1): 96-106.
  • Lakić D, Tasić Lj, Kos M, Petrova G, Stoimenova A, Krajnović D. Pharmacy network and access to medicines in selected eastern European countries: comparative analysis. Croat Med J 2012; 53: 53-9.
  • Georgieva S, Kamusheva M, Lakic D, Mitov K, Savova A, Petrova G. The health related quality of life for kidney transplant patients in Bulgaria – a pilot study. Biotechnol Biotec Eq 2012; 26(3): 3062-5.
  • Lakic D, Petrova G, Bogavac-Stanojevic N, Jelic-Ivanovic Z, Kos M. The cost-effectiveness of hypertension pharmacotherapy in Serbia: A Markov Model. Biotechnol Biotec Eq 2012; 26(3): 3066-72.
  • Lakic D, Petrova G, Bogavac-Stanojevic N, Jelic-Ivanovic Z. Impact of discounting in pharmacoeconomic modeling. A case study. Biotechnol Biotec Eq 2011; 25(3): 2555-8.
  • Dragana Lakic, Nataša Bogavac-Stanojevic, Zorana Jelic-Ivanovic, Jelena Kotur-Stevuljevic, Slavica Spasic, Mitja Kos. A Multimarker Approach for the Prediction of Coronary Artery Disease: Cost-Effectiveness Analysis. Value in Health 2010; 13(6): 770-7.
  • Vesna Andrić, Dragana Lakić, Guenka Petrova. Farmakoterapija arterijske hipertenzije u ambulantnim uslovima: troškovi na godišnjem nivou na teret sredstava zdravstvenog osiguranja. Arh Farm 2009; 59(1): 13-26.