Др сц. Данина Крајишник

Др сц. Данина Крајишник

Звање: ванедни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б309
Телефон: +381 11 3951-309
Факс: +381 11 3972-840
Email: danina@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Данина Крајишник је 1998. године дипломирала на Фармацеутском факултету, Универзитета у Београду. Звања магистра фармацеутских наука (2003. године) и доктора фармацеутских наука (2011. године) из области фармацеутске технологије стекла је на Фармацеутском факултету, Универзитета у Београду.

Од 1999. године до данас запослена је на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, у звањима: асистент приправник (1999−2003. год.), асистент (2004-2012. год.), доцент (од 2012. год.) за ужу научну област Фармацеутска технологија на Катедри за фармацеутску технологију и козметологију. Ангажована је у извођењу практичне и/или теоријске наставе из предмета Фармацеутска технологија 1 и 2 на интегрисаним академским студијама, као и на специјалистичким и докторским студијама из Фармацеутске технологије и Козметологије.

Од 2005. године до сада била је ангажована на пет националних пројеката.

Коаутор је наставне литературе из области фармацеутске технологије и козметологије. Била је члан стручне групе за усаглашавање и обраду текстова монографија Југословенске фармакопеје 2000. (Ph. Jug. V). Члан је Савеза Фармацеутских Удружења Србије (СФУС).

Рецензира научне и стручне радове у међународним часописима: Microporous and Mesoporous Materials и Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers.

Области научно-истраживачког рада Д. Крајишник обухватају: формулацију и карактеризацију емулзионих система стабилисаних полимерних емулгаторима, получврстих препарата за примену за кожи, козметичких производа (емулзија и гелова за различите намене), реолошку карактеризацију дисперзних система, карактеризацију и примену ексципијенаса минералног порекла. Аутор је или коаутор преко 50 научних радова, стручних радова, прегледних радова и радова у изводу.

  • Krajišnik D, Daković A, Malenović A, Milojević-Rakić M, Dondur V, Radulović Ž, Milić J. Investigation of adsorption and release of diclofenac sodium by modified zeolites composites. Applied Clay Science. (http://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2013.08.011).
  • Krajišnik D, Daković A, Malenović A, Djekić Lj, Kragović M, Dobričić V, Milić J. An investigation of diclofenac sodium release from cetylpyridinium chloride-modified natural zeolite as a pharmaceutical excipient. Microporous and Mesoporous Materials 2013; 167: 94–101.
  • Krajišnik D, Daković A, Milojević M, Malenović A, Kragović M, Bajuk Bogdanović D, Dondur V, Milić J. Properties of diclofenac sodium sorption onto natural zeolite modified with cetylpyridinium chloride. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2011; 83 (1), 165-172.
  • Dragicevic-Curic N, Winter S, Stupar M, Milic J, Krajisnik D, Gitter B, Fahr A. Temoporfin-loaded liposomal gels: Viscoelastic properties and in vitro skin penetration. International Journal of Pharmaceutics 2009; 373: 77-84.
  • Djordjevic Lj, Primorac M, Stupar M, Krajisnik D. Characterization of caprylocaproyl macrogolglycerides based microemulsion drug delivery vehicles for an amphiphilic drug. International Journal of Pharmaceutics 2004; 271: 11-19.
  • Čalija B, Milić J, Cekić N, Krajišnik D, Daniels R, Savić S. Chitosan oligosaccharide as prospective cross-linking agent for naproxen-loaded Ca-alginate microparticles with improved pH sensitivity. Drug Development and Industrial Pharmacy 2013; 39 (1): 77-88.
  • Čalija B, Cekić N, Savić S, Krajišnik D, Daniels R, Milić J. An investigation of formulation factors affecting feasibility of alginate-chitosan microparticles for oral delivery of naproxen. Archives of Pharmacal Research 2011; 34 (6): 919-929.
  • Krajišnik D, Milojević M, Malenović A, Daković A, Ibrić S, Savić S, Dondur V, Matijašević S, Radulović A, Daniels R, Milić J. Cationic surfactants-modified natural zeolites: Improvement of the excipients functionality. Drug Development and Industrial Pharmacy 2010; 36 (10): 1215-1224.
  • Dragicevic-Curic N, Winter S, Krajisnik D, Stupar M, Milic J, Graefe S, Fahr A. Stability evaluation of temoporfin-loaded liposomal gels for topical application Journal of Liposome Research 2010; 20 (1): 38-48.
  • Krajišnik D, Milic J. Polymer-stabilized emulsion systems: structural characteristics and physical stability evaluation. Drug Development and Industrial Pharmacy 2003; 29(6): 701-711.