Др сц. Данијела Ђукић-Ћосић

Др сц. Данијела Ђукић-Ћосић

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за токсикологију академик Данило Солдатовић
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: објекат А, И спрат, 106
Телефон: +381 11 3951-248
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: dakitox@pharmacy.bg.ac.rs


Данијела Ђукић-Ћосић је рођена 1976. године у Шапцу где је завршила гимназију. Фармацеутски факултет у Београду уписала је школске 1995/96. године и дипломирала 2000. године са просечном оценом 9,65.

По обављеном једногодишњем приправничком стажу за фармацеуте положила је стручни испит 2001. године.

Од 2000. године запослена је у Институту за токсикологију академик Данило Солдатовић Фармацеутског факултета у Београду, а 2004. године изабрана је за асистента-приправника за ужу научну област Токсиколошка хемија.

Данијела Ђукић-Ћосић је била члан више комисија за одбрану дипломских радова.

У периоду од 2003 – 2005. године била је сарадник на пројекту »Ендогени параметри експозиције ксенобиотицима; аналитика, мониторинг, профилакса и терапија« који је финансирало Министарство науке и заштите животне средине.

У истом периоду је похађала је три курса едукације.

Након доношења Закона о високом образовању, одобрен јој је прелазак са магистарских на докторске студије, и школске 2006/07. године уписана је на другу годину докторских студија из Токсикологије.

Члан је Фармацеутског друштва Србије (Секција за токсиколошку хемију), Секције за токсикологију при Српском лекарском друштву, Удружења токсиколога Србије и Младих истраживача Србије – Фармацеутско истраживачко друштво »Др Јован Туцаков« са којима је учествовала од 2002. до 2005. године у реализацији више пројеката.

Данијела Ђукић-Ћосић је објавила укупно 33 научна рада и саопштења.

Истраживачки интерес: Токсикологија метала, оксидативни стрес, интеракција токсичних метала и биоелемената (кадмијум и магнезијум и други биолелементи),екотоксикологија садржај кадмијума, олова и флуорида у лековитим биљкама и водама на подручју Србије).

Награде:
Награда Установе Студентски центар »Београд« као најбољи студент Студентског дома »4. април« у школској 1998/99. години, награду Фармацеутског факултета за постигнут успех и активност у току студија (поводом 60 година Фармацеутског факултета Универзитета у Београду), диплому Краљевске норвешке амбасаде за изузетне резултате током студирања, диплому “Проф. Др Иван Беркеш” и награду Друштва медицинских биохемичара као најбољи студент Фармацеутског факултета за школску 1999/2000. годину.

Језици: енглески