Др сц. Бојан Марковић

Др сц. Бојан Марковић

Zvanje: ванредни професор
Organizaciona jedinica: Катедра за фармацеутску хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Објекат Б, 209
Телефон: +381 11 3951-341
Фaкс: +381 11 3972-840
Email: bojan@pharmacy.bg.ac.rs 


Бојан Марковић рођен је 23.04.1978. године у Лесковцу. Основну школу и гимназију завршио је у Лебану. Дипломирао је на Фармацеутском факултету у Београду 2001. године. Добитник је стипендије Амбасаде Краљевине Норвешке 2001. године.

Од новембра 2002. године ради на Фармацеутском факултету као асистент-приправник на Институту за фармацеутску хемију и аналитику лекова у извођењу практичне наставе из предмета: Фармацеутска хемија И, Фармацеутска хемија ИИ и Фармацеутска хемија ИИИ.

Последипломске студије из фармацеутске хемије уписао школске 2002./2003. године. У оквиру израде експерименталног дела докторске дисертације ради на дизајну и синтези нових дијастереоизомерних естара антиинфламаторних кортикостероида, као и њиховој физичко-хемијској карактеризацији, испитивању пермеабилности и испитивању биолошке активности.

Сарадник је на Пројекту број 142072 Министарства науке Републике Србије.

Аутор је пет саопштења на домаћим и међународним Конгресима, штампаним у изводу. Одржао је предавање „Ретрометаболички приступ у дизајнирању нових лекова“ на стручном скупу „Фармацеутска здравствена заштита“, Златибор, април 2006.

Коаутор је допуњеног издања ПРИРУЧНИКА ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ ИЗ ФАРМАЦЕУТСКЕ ХЕМИЈЕ И и ИИ, Фармацеутски факултет, Београд 2004.

Истраживачки интерес: * Дизајн и синтеза нових дијастереоизомерних естара антиинфламаторних кортикостероида

  • Физичко-хемијска карактеризација, пермеабилност и биолошка активност кортикостероида

Језици: енглески, француски