Др сц. Зорана Токић Вујошевић

Др сц. Зорана Токић Вујошевић

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за органску хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Објекат А 
Телефон: +381 11 3951-296
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: zoranat@pharmacy.bg.ac.rs


Рођена 26. 08. 1958. у Ваљеву. Дипломирала на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду 1982. Магистарки рад и докторску дисертацију одбранила на Хемијском факултету, Универзитета у Београду из области органске хемије.

Др сц. Зорана Токиц Вујошевић је запослена на Фармацеутском факултету од 1982 године. Бирана у звање асистента-приправника 1982, асистента 1990., доцента 2001. У периоду од 2002-2005 била је управник Института за органску хемију. Предавала предмет Органска хемија ИИ (2001-2004), а сада предаје Органску хемију И и Органску хемију за смер МБ.

Научна интересовања фокусирана су на синтезу фармаколошки и биолошки активних једињења (потенцијалних лекова) као и на стереоселективне и органометалне реакције.

Објавила 8 радова у медјународним и 2 у домаћим часописима.

Коаутор је у уџбенику: “Практикум из органске хемије”, Владимир Савић, Зорана Токић, Милена Симић, Гордана Тасић;, Санда Дилбер; Београд 2006.

Учествовала је и учествује на Пројектима Министарства науке из области фундаменталних истраживања.

Истраживачки интерес: Синтеза фармаколошки и биолошки активних једињења, стереоселективне и органометалне реакције

Награде:
Награда Галенике за најбољи магистарски рад (1991)

Језици: француски, енглески