Др сц. Александра Стефановић

Dr sc. Aleksandra Stefanović

Звање: Ванредни професор
Организациона јединицаКатедра за медицинску биохемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: А206
Телефон: +381 11 3951-284
Факс: +381 11 3972-840
Emailalex@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Александра Стефановић се уписала на Фармацеутски факултет, Универзитета у Београду, смер дипломирани фармацеут, школске 1995/96. године, а дипломирала је маја 2001.

Докторску дисертацију под називом „Повезаност гојазности, оксидативног стреса и липидних и нелипидних фактора ризика за развој кардиоваскуларних болести у типу 2 дијабетес мелитуса“ одбранила је фебруара 2011. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду под менторством проф. др Славице Спасић.

Од фебруара 2002. године ради на Катедри за медицинску биохемију Фармацеутског факултета прво као сарадник у извођењу практичне наставе, а од 2007. године до 2013. године као асистент за ужу научну област Медицинска биохемија. У звање доцента изабрана је 2013. године.

Учествује у извођењу наставе на интегрисаним академским студијама на студијским програмима Фармација и Фармација – Медицинска биохемија.

Објавила је укупно 30 научних радова и 38 саопштења на међународним и домаћим скуповима. Према подацима Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ до 2012. године цитирана је 78 пута (без аутоцитата). Рецензент је више међународних научних часописа. Од 2006. до 2010. године била је сарадник на пројекту Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије бр. 145036Б под називом "Испитивање биохемијских и генетичких фактора ризика као узрочника и маркера атеросклерозе и других обољења: аналитички и клинички аспекти". Од 2011. године је сарадник на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије бр. 175035 под називом „Интерактивна улога дислипидемије, оксидативног стреса и инфламације у атеросклерози и другим болестима: генетички и биохемијски маркери“ (истраживач категорије А1). Од 2008. до 2011. године била је ангажована на међународном пројекту у оквиру програма COST (European research programme COST, European Cooperation in Science and Technology). Scientific Domain: Biomedicine and Molecular Biosciences; Action: Lipid Peroxidation Associated Disorders: LPO (B35); Title: Role of oxidative stress and dyslipidemia in atherosclerosis. Saradnik je na međunarodnom projektu u okviru programa COST: Scientific Domain: Biomedicine and Molecular Biosciences; Action: HDL: From Biological Understanding to Clinical Exploitation"‎ (BM0904) od 2010. godine. Од 2012. године је сарадник на међународном пројекту у билатералне сарадње Републике Србије и Републике Словеније “Дијагностичка вредност нових биомаркера у раном откривању атеросклерозе код пацијената са термалним стадијумом реналне болести”. Од 2011. године је члан ISCB (Интернационалног друштва за Клиничку биостатистику).

Научноистраживачки рад Александре Стефановић, базиран је у основи на проучавању оксидативног статуса у различитим патофизиолошким стањима. 
  • Stefanovic A, Kotur-Stevuljevic J, Vujovic A, Spasic S, Spasojevic-Kalimanovska V, Jelic-Ivanovic Z, Martinovic J, Ardalic D, Mandic-Markovic V, Mikovic Z, Cerovic N. Association of the atherogenic index of plasma and oxidative stress status with weight gain during non-complicated pregnancy. Clin Chem Lab Med 2012. 50(11): 2019-25.
  • Stefanović A, Ardalic D, Kotur-Stevuljević J, Vujović A, Spasic S, Spasojević-Kalimanovska V, Jelic-Ivanovic Z, Mandic-Markovic V, Mikovic Z, Cerovic N. Longitudinal changes in PON1 activvities, PON1 phenotype distribution and oxidative status through normal pregnancy. Reprod Toxicol. 2012 Jan; 33(1):20-6.
  • Stefanovic A, J Kotur-Stevuljevic, S Spasic, J Vekic, A Zeljkovic, V Spasojevic-Kalimanovska, and Z Jelic-Ivanovic .HDL 2 particles are associated with hyperglycaemia, lower PON1 activity and oxidative stress in type 2 diabetes mellitus patients. Clin Biochem, Oct 2010; 43(15): 1230-5.
  • Stefanović A, Kotur-Stevuljević J, Spasić S, Vekić J, Bujišić N. Association of oxidative stress and paraoxonase status with PROCAM risk score. Clin Biochem 2009; 42: 617-623.
  • Stefanovic A, Kotur-Stevuljevic J, Spasic S, Bogavac-Stanojevic N, Bujisic N. The influence of obesity on the oxidative stress status and the concentration of leptin in type 2 diabetes mellitus patients. Diab Res Clin Pract 79(2008) 156-163.
  • Suvakov S, Damjanovic T, Stefanovic A, Pekmezovic T, Savic-Radojevic A, Pljesa-Ercegovac M, Matic M, Djukic T, Coric V, Jakovljevic J, Ivanisevic J, Pljesa S, Jelic-Ivanovic Z, Mimic-Oka J, Dimkovic N, Simic T. Glutatione-S-transferase A1, M1, P1 and T1 null or low-activity genotypes are associated with enhanced oxidative damage among hemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 2013. 28(1): 202-12.
  • M Stojanov, A Stefanovic, G Dzingalasevic, S Mandic-Radic, and M Prostran Butyrylcholinesterase activity in young men and women: association with cardiovascular risk factors. M Stojanov, A Stefanovic, G Dzingalasevic, S Mandic-Radic, and M Prostran. Clin Biochem, Jun 2011; 44(8-9): 623-6.
  • Kotur-Stevuljević J, Spasić S, Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V, Stefanović A, Vujović A, Memon L, Kalimanovska-Oštrić D. PON1 status is influenced by oxidative stress and inflammation in coronary heart disease patients. Clin Biochem 2008; 41: 1067-1073.
  • Vekic J, Kotur-Stevuljevic J, Jelic-Ivanovic Z, Spasic S, Spasojevic-Kalimanovska V, Topic A, Zeljkovic A, Stefanovic A, Zunic G. Association of oxidative stress and PON1 with LDL and HDL particle size in middle-aged subjects. Eur J Clin Invest 2007; 37: 715-723.
  • Kotur-Stevuljević J, Memon L, Stefanović A, Spasić S, Spasojević-Kalimanovska V, Bogavac-Stanojević N, Kalimanovska-Oštrić D, Jelić-Ivanović Z, Žunić G. Correlation of oxidative stress parameters and inflammatory markers in coronary artery disease patients. Clin Biochem 2007; 40: 181-187.