Др сц. Ана Нинић

Dipl. farm. Ana Vujović

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за медицинску биохемију
Просторија: Објекат А , просторија 206

Телефон:+381 11 3951266
Фаx:+381 11 3972840

Email: aninic@pharmacy.bg.ac.rs avujovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Ана Нинић је рођена 1978. године у Крушевцу, Србија. Дипломирала је 2005. на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, смер дипломирани фармацеут.

Од марта 2006. запослена је као стручни сарадник у Институту за медицинку биохемију Фармацеутског факултета у Београду, где је учествовала у извођењу практичне наставе. Октобра 2006. уписана је на докторске студије из Медицинске биохемије на Фармацеутском факултету. Фебруара 2007. године изабрана је за асистента за ужу научну област Медицинска биохемија. Специјалистичке студије из Медицинске биохемије на Фармацеутском факултету уписала је априла 2008.

Учествује у извођењу наставе на интегрисаним академским студијама на студијским програмима Фармација и Фармација – Медицинска биохемија.

Објавила је укупно 13 научних рада и 12 саопштења на међународним и домаћим скуповима. Према подацима интернет сајта „Сцопус Датабасе” до 2012. године цитирана је 57 пута.

У периоду од 2008. до 2010. године је била сарадник на пројекту основних истраживања „Испитивање биохемијских и генетичких фактора ризика као узрочника и маркера атеросклерозе и других обољења: аналитички и клинички аспекти”, а од 2011. године је сарадник на пројекту „Интерактивна улога дислипидемије, оксидативног стреса и инфламације у атеросклерози и другим болестима: генетички и биохемијски маркери“, које финансира Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Од 2008. до 2011. године била је ангажована као сарадник на међународном пројекту у оквиру програма COST (European research programme COST, European Cooperation in Science and Technology). Scientific Domain: Biomedicine and Molecular Biosciences; Action: Lipid Peroxidation Associated Disorders: LPO (B35); Role of oxidative stress and dyslipidemia in atherosclerosis. Од 2010. године је сарадник на међународном пројекту COST: Scientific Domain: Biomedicine and Molecular Biosciences; Action: HDL: From Biological Understanding to Clinical Exploitation (BM0904).

Научно-истраживачка активност Ане Нинић базира се на испитивању генске експресије ензима антиоксидативне заштите и одређивању маркера оксидативног стреса и антиоксидативне заштите као предиктивних фактора за настанак кардиоваскуларних болести.

Члан је Српског друштва за митохондријалну и слободно-радикалску физиологију. Говори енглески језик.

  • Vujovic A, Spasojevic-Kalimanovska V, Bogavac-Stanojevic N, Kotur-Stevuljevic J, Sopic M, Stefanovic A, Baralic I, Djordjevic B, Jelic-Ivanovic Z, Spasic S. Lymphocyte Cu/ZnSOD and MnSOD gene expression responses to intensive endurance soccer training. Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 2013; 27: 3843-3847.

  • Kotur-Stevuljević J, Peco-Antić A, Spasić S, Stefanović A, Paripović D, Kostić M, Vasić D, Vujović A, Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V, Kornic-Ristovski D. Hyperlipidemia, oxidative stress, and intima media thickness in children with chronic kidney disease. Pediatr Nephrol. 2013; 28: 295-303.

  • Stefanović A, Kotur-Stevuljević J, Vujović A, Spasić S, Spasojević-Kalimanovska V, Jelic-Ivanović Z, Martinović J, Ardalić D, Mandić-Marković V, Miković Z, Cerović N. Association of the atherogenic index of plasma and oxidative stress status with weight gain during non-complicated pregnancy. Clin Chem Lab Med. 2012; 50: 2019-2025.

  • Kotur-Stevuljevic J, Simic-Ogrizovic S, Dopsaj V, Stefanovic A, Vujovic A, Ivanic-Corlomanovic T, Spasic S, Kalimanovska-Spasojevic V, Jelic-Ivanovic Z. A hazardous link between malnutrition, inflammation and oxidative stress in renal patients. Clin Biochem. 2012; 45: 1202-1205.

  • Stefanović A, Ardalic D, Kotur-Stevuljević J, Vujović A, Spasic S, Spasojević-Kalimanovska V, Jelic-Ivanovic Z, Mandic-Markovic V, Mikovic Z, Cerovic N. Longitudinal changes in PON1 activities, PON1 phenotype distribution and oxidative status throughout normal pregnancy. Reprod Toxicol. 2012; 33: 20-26.

  • Martinović J, Dopsaj V, Kotur-Stevuljević J, Dopsaj M, Vujović A, Stefanović A, Nesić G. Proxidant* antioxidant balance in supplemented elite female volleyball athletes during a six week training period. J Sports Med Phys Fitness. 2011; 51: 145-152.

  • Martinović J, Dopsaj V, Kotur-Stevuljević J, Dopsaj M, Vujović A, Stefanović A, Nešić G. Oxidative stress biomarker monitoring in elite women volleyball athletes during a 6-week training period. J Strength Cond Res. 2011; 25: 1360-1367.

  • Vujovic A, Kotur-Stevuljevic J, Kornic D, Spasic S, Spasojevic-Kalimanovska V, Bogavac-Stanojevic N, Stefanovic A, Deanovic M, Babka S, Aleksic B, Jelic-Ivanovic Z. Oxidative Stress and Anti-oxidative Stress in Schoolchilderen Residing in a Petrochemical Industry Environment. Indian Pediatr. 2010; 47: 233-239.

  • Vujovic A, Kotur-Stevuljevic J, Spasic S, Bujisic N, Martinovic J, Vujovic M, Spasojevic-Kalimanovska V, Zeljkovic A, Pajic D. Evaluation of different formulas for LDL-C calculation. Lipids in Health and Disease 2010; 9: 27.

  • Martinovic J, Dopsaj V, Dopsaj MJ, Kotur-Stevuljevic J, Vujovic A, Stefanovic A, Nesic G. Long-term effects of oxidative stress in voleyball players. Int J Sports Med 2009; 30: 851-856.